Lees verder
Op 29 april 2021 van 14:00 tot 15:30 CET organiseert Interreg Europe een webinar over 'Banen en vaardigheden voor de energietransitie'.

Het doel van dit webinar is de aandacht te vestigen op het grote potentieel van energie-efficiëntie en hernieuwbare energiebronnen voor het scheppen van banen en het ontwikkelen van vaardigheden. Het richten van investeringen en hervormingen op deze gebieden zal van fundamenteel belang zijn om groene transformaties en het herstel van de Europese economie op gang te brengen.

Tegelijkertijd zal dit ervoor zorgen dat de arbeidsparticipatie in de regio’s wordt verbeterd, waar beleidsmakers worden opgeroepen om omscholingsinitiatieven voor de huidige werknemers te initiëren en onderwijs- en opleidingstrajecten voor de volgende generatie uit te stippelen om de energietransitie volledig mogelijk te maken.

Het webinar belicht opleidingsoplossingen om te garanderen dat de energievaardigheden over de hele linie en langs alle waardeketens worden verbeterd. Alleen met een overkoepelende opleidingsaanpak kunnen alle werknemers worden bijgeschoold en omgeschoold en kunnen op regionaal niveau nieuwe banen worden geschapen. Ook worden de aanbevelingen uit het onlangs gepubliceerde beleidsdocument ‘Skills for the Energy Transition’ besproken.

Sprekers

Velimir Šegon van het Regionaal Energieagentschap Noordwest-Kroatië spreekt over het CROSKILLS-project ter versterking van energie-efficiëntievaardigheden en certificeringsregelingen voor bouwvakkers (BUILD2LC);

Ruth Borrego Andrade van het Andalusische Energieagentschap en Laura Ramos de Blas van het non-profit bedrijf ECOOO lichten een opleidingsprogramma voor installateurs van zonnepanelen (PV) toe dat is ontworpen voor mensen die het risico lopen sociaal te worden buitengesloten (POWERTY)

Nathalie Richet van de Association of European Renewable Energy Research Centers (EUREC) spreekt over masterprogramma’s in hernieuwbare energie en het beheer van duurzame energiesystemen.

Om voor dit webinar in te schrijven is een Interreg Europe online-account noodzakelijk. Iedereen kan zich kosteloos registreren voor zo’n account.

Beeld: Gustavo Fring/Pexels