Lees verder
Nederland moet in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem hebben. De vraag is of dat haalbaar is zonder de economie radicaal te hervormen of andere ingrijpende maatregelen te treffen. Daarover gaat het webinar van TNO 'Draaien aan de knoppen van de energietransitie.'

Een energievoorziening zonder CO2-uitstoot is zeker voorstelbaar, maar er zijn duidelijke keuzes nodig. TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt om de consequenties van verschillende keuzes in kaart te brengen. Het resultaat hiervan is vooral interessant voor beleidsmakers, investeerders en technologieontwikkelaars: die zitten aan de knoppen van de energietransitie. Het gaat om een verkenning van de grote veranderingen die het Nederlandse energiesysteem te wachten staat in de periode na 2030.

Bouwen we als land voort op onze economische kracht en behouden we onze huidige levensstijl? Of leidt gedragsverandering en de inzet van nieuwe innovatieve technologieën tot een schone, energiezuinige economie? Daarover gaat het webinar ‘Draaien aan de knoppen van de energietransitie’ op 4 juni 15h-16h. Deelname is gratis maar aanmelden is verplicht.

Beeld: Olivier Le Moal/Shutterstock