Lees verder
De Europese Unie financiert elk jaar duizenden projecten, zo ook in de innovatieve biobased sector. Na afloop hoor je echter te weinig over de uitkomst van deze projecten. Daarom moet Europa naar een moderne communicatiestrategie die de effecten en uitkomsten van deze projecten in de spotlight zet. Dit is in het belang van de burger en van alle betrokkene in de sector.
Lambert van Nistelrooij

In oktober jongstleden hebben we het goede voorbeeld gegeven. In Brussel werden de jaarlijkse RegioStars Awards uitgereikt. Deze Awards belichten originele en innovatieve projecten, financieel ondersteund uit de Europese structuurfondsen, die aantrekkelijk en inspirerend zijn voor andere Europese regio’s. Er deden meer dan 100 projecten mee, 24 daarvan werden genomineerd voor deze prestigieuze prijs. Deze editie van de RegioStars Awards heeft ook de burgers in het centrum van de aandacht gezet. De finalisten uit 20 EU-lidstaten en eén buurland werden beoordeeld op basis van vier criteria: hoe innovatief is het project, welke impact heeft het op de regio en de burgers, hoe duurzaamheid is het en op welke samenwerkingsverbanden het voortbouwt.

Bio Base NWE

In de categorie ‘Smart Specialisation for SME innovation’ heeft het Bio Base NWE consortium gewonnen. Dit consortium, ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013/Interreg Noord-West Europa, bracht biobased economie experts van acht organisaties in vijf verschillende landen, waaronder Nederland, bij elkaar. Samen hebben zij gezorgd voor netwerkmogelijkheden en technologische oplossingen voor meer dan 755 kleine en middelgrote bedrijven. Zij hebben business-ondersteuning in de stap van het lab naar de markt gekregen. Bovendien is gewerkt met financieringsmogelijkheden in de vorm van zogenaamde innovatie-coupons.

Let the Stars Shine

Er gebeurt veel in de biobased sector, maar ook hier geldt dat de burger er beter bij moet worden betrokken. Dit is precies waarom het Europees Parlement het initiatief ‘Let the Stars Shine’  heeft gestart. Mijn actie is begonnen op 30 augustus bij LandArt Diessen samen met de Europese Commissaris voor Regionale Ontwikkeling, mevrouw Corina Cretu. De komende maanden zullen 8 collega’s in zeven lidstaten goede projecten selecteren. Medio 2018 zullen wij deze samenbrengen in een expositie in Brussels. We willen meer begunstigden ondersteunen en aanmoedigen om hun ervaringen met de EU te delen en deze verhalen aan hun medeburgers te vertellen. We zetten deze unieke verhalen in de kijker. Met mijn boek “Let the Stars Shine” leest u over de mogelijkheden van betere communicatie. Uiteraard kunnen innovatieve biobased projecten niet ontbreken in deze lijst. Be good and sell it!