Blogs

  • 01:43
  • 0
  • 0

Jan-Peter Nap

Hoezo afvalputje?

14 / 12 / 2018

Veel activiteiten en initiatieven in ons veld van Agro & Chemie zijn gebaseerd op de biobased…

  • 02:00
  • 0
  • 0

Peter van den Broek

Wie blaast de biobased trumpet?

01 / 12 / 2016

Het "muziekstuk" @POTUS nr. 45 - de recente presidentsverkiezingen in de VS - tergt de oren…


Artikelen

Samenwerken in transitie naar biobased economie
03:12

Samenwerken in transitie naar biobased economie

In het buitenland geldt de Nederlandse aanpak van biomassa als lichtend voorbeeld voor het stimuleren en…

Redactie

Gasland in transitie
05:54

Gasland in transitie

Nederland is bij uitstek een 'aardgasland' in transitie naar een duurzamere samenleving. Maar de weg naar…

Kelly van Bragt


Nieuws

Bekijk alles
Ontbijtsessie over waterstof in Gelderland
00:45

Ontbijtsessie over waterstof in Gelderland

Waterstof lijkt de energiedrager te worden van de toekomst. Waterstof is dan ook het thema tijdens…

Redactie / Arnhem

Biogas steeds vaker opgewaardeerd naar biomethaan
01:57

Biogas steeds vaker opgewaardeerd naar biomethaan

Het aantal groen gasfabrieken in Europa groeit snel. Zowel bestaande als nieuwe anaerobe vergistingsinstallaties verschuiven hun…

Redactie / Brussel

Hoge accijns op bio-olie hindert verduurzaming warmtenetten
01:48

Hoge accijns op bio-olie hindert verduurzaming warmtenetten

Bio-olie is een duurzaam alternatief voor het stoken van ketels in tijdelijke en hulpwarmtecentrales van warmtenetten…

Redactie / Arnhem

Nederlandse burger verliezer van het Klimaatakkoord
01:00

Nederlandse burger verliezer van het Klimaatakkoord

Dat CO2-beprijzing uit het Ontwerp Klimaatakkoord is geschrapt, is slecht voor het broodnodige 'level playing field'…

Redactie / Amsterdam

‘Klimaatakkoord bevestigt onmisbaarheid biomassa’
01:55

‘Klimaatakkoord bevestigt onmisbaarheid biomassa’

Alle opties voor de inzet van duurzame biomassa in de energietransitie moeten maximaal worden benut. De…

Redactie / Den Haag

Gasunie wil waterstofnetten in Nederland verbinden
01:23

Gasunie wil waterstofnetten in Nederland verbinden

Gasunie Waterstof Services (GWS) heeft een video gepubliceerd met uitleg over het ontwikkelen en beheren van…

Redactie / Terneuzen