Lees verder
Dertig procent van de Nederlanders is sinds de oorlog in Oekraïne positiever geworden over de energietransitie. Ook het draagvlak voor windmolens en zonneparken in de eigen gemeente neemt toe. Een op de drie Nederlanders ziet investeren in duurzame warmte/'van het gas af' als optie. Slechts 5% vindt biomassa een goede oplossing.
Redactie / Utrecht

Dat blijkt uit opinieonderzoek door Motivaction, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). De voornaamste uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Het conflict in Oekraïne heeft geleid tot meer draagvlak voor de energietransitie (+30%). Bijna 80% vindt investeren in schone energie (zeer) belangrijk.
  • Het aantal voorstanders van duurzame elektriciteitsopwekking neemt toe (van 24% in 2021 naar 45% nu). Datzelfde geldt voor de voorstanders van isoleren (van 13% naar 44%). Investeren in duurzame warmte/ van aardgas af is nieuw in de ‘top drie’ met 32% voorstanders.
  • Meer dan een derde van de Nederlanders ziet in hun gemeente liever meer zonneparken (37% versus 29% vorig jaar) en windmolens (nu 36%, in 2021 26%).
  • Bijna de helft (46%) van de respondenten maakt zich zorgen over de energiecrisis en meer dan vier van de vijf mensen (84%) is bezorgd over de eigen energierekening. Ook vinden mensen de transitie nog niet snel genoeg gaan (46%).
  • 59% Van de Nederlanders wil minder Russisch gas importeren. Onafhankelijkheid van het buitenland is de belangrijkste reden voor de transitie (52%); klimaat is de tweede reden (41%).
  • Over Gronings gas is Nederland verdeeld: er zijn ongeveer evenveel voor- (35%) als tegenstanders (34%) van gaswinning. In het noorden en oosten van het land is een significant groter deel van de bevolking tegen gaswinning in Groningen.

Lees meer op de website van NVDE.

Beeld: LETOPISEC/Shutterstock