Lees verder
Nederland heeft vorig jaar 8 procent minder gas opgepompt dan verwacht, meldt TNO. Het is zelfs ruim 20 procent minder dan in 2021. Dat is slecht voor de klimaat- en de energietransitie, stelt Element NL, het lobbykantoor van de Nederlandse aardgasproducenten.
Redactie / Groningen

Vanuit klimaatoverwegingen lijkt het goed dat er minder Nederlands aardgas wordt opgepompt, maar het verbruik neemt hier niet mee af. De helft van het aardgas dat we momenteel in Nederland gebruiken, komt daardoor uit landen als de VS, Qatar en zelfs nog uit Rusland. In vloeibare vorm wordt het verscheept in grote tankerschepen en afgeleverd bij een van de LNG-terminals in Nederland. Bij de productie van LNG komt veel CO2 en methaan vrij.

Deze energie-intensieve productie en het transport maken de klimaatimpact veel groter dan wanneer aardgas uit Nederland wordt gebruikt. Onderzoeksinstituut CE Delft berekende dat de CO2-voetafdruk van LNG tot wel zes keer zo groot is dan die van aardgas. Broeikasgasemissies van Nederlands gas zijn bovendien vele malen lager dankzij meer duurzame productie en monitoring.

Geld vloeit naar buitenland

Bovendien brengt de import van gas afhankelijkheid van buitenlandse producenten met zich mee; dit is een bedreiging van de leveringszekerheid én veroorzaakt dat opbrengsten van gasproductie naar het buitenland vloeien.

“Twintig procent minder gaswinning is dus slecht nieuws voor de energietransitie”, zegt Gerda Verburg. Zij is voormalig minister van LNV en bekleedde diverse functies bij de VN, tot zij per 1 september aantrad als nieuwe voorzitter van Element NL.

“Laten we onnodige klimaatschade voorkomen en zorgen voor een snelle en betaalbare energietransitie”, aldus Verburg. “Zo winnen we gas op de meest klimaatvriendelijke manier tot het niet meer nodig is. We werken hard aan het nog verder reduceren van CO2-uitstoot, het ontsluiten van Carbon Capture & Storage-mogelijkheden (CCS) op de Noordzee en aan systeemintegratie om bijvoorbeeld waterstof tot een succes te maken.”

Kijk voor meer informatie op de website.

Beeld: Element NL