Lees verder
Zo tegen het eind van een zomer vol rampspoed ook nog wat positief nieuws. Nederland heeft de EU targets voor de energietransitie gehaald. Alleen: bijna niemand weet dat, volgens Martien Visser, Lector Energietransitie van Hanzehogeschool Groningen. Verder is de varkenshouderij er de laatste jaren in geslaagd de broeikasgas-emissies met maar liefst 46% te verlagen.
Redactie

In zijn #grafiekvandedag van 9 september laat Visser zien dat:

  • de CO2-uitstoot in ESR-sectoren (zoals bouw, mobiliteit, landbouw en lichte industrie), liefst 31% is gedaald ten opzichte van 2015, bijna een verdubbeling van het nagestreefde doel van 16%;
  • het doel 14% hernieuwbare energie in de Nederlandse energiemix in 2020, is behaald
  • het doel uit het Energieakkoord, 16% hernieuwbare energie in de Nederlandse energiemix in 2023, eveneens is behaald (nu zo’n 17%);
  • we in totaal 600PJ per jaar aan energie hebben bespaard in de periode 2014-2020 (zo’n 25% boven het doel van 482PJ);
  • de Urgenda-doelstelling, 25% totale energiebesparing ten opzichte van 1990, ook overtuigend is behaald (25,5%).

We zouden we met een wat zurige blik hiernaar kunnen kijken en concluderen dat de doelen van het begin af aan weinig ambitieus waren, maar dat is wijsheid achteraf. Realistisch waren ze in ieder geval wel.

Varkens stoten minder uit

Ook uit de veehouderij komen positieve geluiden. In de varkenssector blijkt de broeikasgasuitstoot tussen 1990 en 2020 namelijk met 46% te zijn gedaald. Dat blijkt uit een grondige LCA van Wageningen Livestock Research in samenwerking met Blonk in het kader van het project Vitale Varkenshouderij, gefinancierd door de Topsector Agri&Food. Daarbij is gekeken naar de totale uitstoot per kilo levend gewicht vanaf de opfok van de zeugen tot en met het vleesvarkensbedrijf. Het onderzoek laat zien dat de meeste reductie voor biggen en vleesvarkens is te halen in de voerproductie, voederconversie, en methaanemissies uit mestopslag. In een vervolgonderzoek worden effectieve strategieën doorgerekend om de broeikasgas-uitstoot in de varkenshouderij nog verder te verlagen.

Beeld: lovelyday12/Shutterstock