Lees verder
Met de komst van het nieuwe jaar zal ook de Stichting Circular Biobased Delta formeel worden opgeheven. Circular Biobased Delta (CBBD) was tien jaar lang de spin in het web van de biobased economy in Zuid-Nederland; een netwerkorganisatie die landbouw en mkb aan de industrie, kennisinstellingen en financiers koppelde en daarmee versnelling bracht in de transitie naar een circulaire bio-samenleving.
Redactie / Bergen op Zoom

Het einde betekent echter ook een nieuwe start voor een aantal programma’s, die deels worden overgedragen aan andere organisaties.

Het Chaplin programma, bestaande uit verschillende projecten gericht op het ontwikkelen, valideren en realiseren van biobased bindmiddelen voor toepassing in asfalt, is overgedragen aan Rijkswaterstaat (RWS) en gaat verder onder de naam CIRCUROAD.

De biobased kennis en ervaring van CBBD is overgedragen aan het BioBased Circular (BBC) Nationaal Groeifonds initiatief, gecoördineerd door Groene Chemie, Nieuwe Economie (GCNE).

CBBD-voorzitter Willem Sederel gaat binnen GCNE het cluster West-Brabant vertegenwoordigen. Het voortbestaan van activiteiten als de biobased bouwagenda en het jaarlijkse Natural Fibertastic event (NFT) is daarmee gewaarborgd.

Ook het Netwerk Chemische Recycling van CBBD wordt voortaan gehost door GCNE. De focus hierbij ligt vooral op thermochemische recycling. Samen met TNO en Holland Circular Hotspot (HCH) lanceerde het netwerk na de zomer de brochure ‘Chemische recycling in circulair perspectief.’ HCH zal ook in 2024 en daarna de internationale activiteiten van CBBD (zoals het Horizon Europe-project Biomodel4regions) krachtig blijven uitdragen.

Het Shared Research Centre Biorizon, een grensoverschrijdend initiatief van TNO, VITO en CBBD gericht op de ontwikkeling en commercialisering van bio-aromaten, wordt voortgezet met partners TNO, VITO en de Green Chemistry Campus op het SABIC-terrein in Bergen op Zoom.

“CBBD mag dan ten einde lopen, ons werk is nog lang niet klaar”, concludeert Willem Sederel.

Lees ook ‘De biobased economie heeft behoefte aan nieuw leiderschap‘: een interview met Willem Sederel en Kees de Gooijer (Agro&Chemie september 2023).

Beeld: KotoImages/Shutterstock