Lees verder
Maar liefst 22 organisaties gaan samenwerken in een breed programma om biobased asfalt te ontwikkelen en te commercialiseren. Het gaat daarbij om asfalt op basis van lignine. Dat maakt het mogelijk om de wegenbouw op grote schaal te vergroenen en de CO2-uitstoot te reduceren.
Redactie / Delft

De naam van het programma is CHAPLIN: Collaboration in aspHalt Applications with LIgniN. Vorige week vond de kick-off plaats op het Techpark in Delft. Het eerste project loopt al: CHAPLIN TKI. Dit project is gericht op lignine gebaseerd asfalt te ontwikkelen tot TRL 6, waarbij ook Nederlandse lignine wordt getest. Tevens wordt een lignine-modificatie toegepast waarmee superieure eigenschappen voor o.a. ZOAB kunnen worden gerealiseerd.

Veel belangstelling

“Er is wereldwijd veel belangstelling voor lignine als duurzame grondstof voor bio-asfalt,” zegt lignine-expert Richard Gosselink van Wageningen Food & Biobased Research, partner in het CHAPLIN programma en projectleider van CHAPLIN TKI. “De sector wil geleidelijk af van het gebruik van bitumen uit aardolie. Bio-asfalt wordt soms al als voorwaarde genoemd in aanbestedingen vanuit de overheid. Het is een goede vervanger voor fossiele bitumen, waarvan de natuurlijke voorraad uiteindelijk opraakt. Lignine komt in enorme stromen vrij in processen van papierproductie en bij de productie van bio-ethanol. Het blijft daar over als een reststroom die veel beter benut kan worden. Door toevoeging van lignine kunnen we het asfalt momenteel voor 50% vergroenen en zo’n 30°C minder warm produceren en aanbrengen. Dat scheelt al zo’n 20% CO2 en de helft aan fossiele brandstoffen. Bovendien is lignine interessant omdat het, net als bitumen, structuur en stevigheid geeft aan asfalt en CO2 vastlegt voor langere tijd.”

Ketenbrede samenwerking

Het unieke van het CHAPLIN programma is dat de hele keten is vertegenwoordigd: van grondstofleverancier tot wegenbouwer en wegbeheerders zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. Joop Groen, initiator en programmaleider vanuit de stichting Circular Biobased Delta: “Zowel de kick-off van het onlangs gestartte deelproject CHAPLIN TKI, als de officiële start van het brede programma op 4 maart in Delft waren inspirerend. Er zit veel energie op door het grote gezamenlijk belang dat ervaren wordt: verduurzaming van asfalt én een gezonde business case creëren, die op te schalen en te commercialiseren is. De onderzoeksresultaten van de kleinschalige toepassingen tot nu toe wijzen uit dat dit haalbaar is. De partners kunnen als eerste partijen deelnemen in de deelprojecten rond biobased asfalt en daarmee nieuwe markten creëren.

Robbert Naus, Innovation Manager van Dura Vermeer: “Het is best bijzonder dat verschillende bouwers met elkaar in zo’n programma stappen waarbij je behoorlijk transparant naar elkaar bent. Maar we zijn ons allen ervan bewust dat we samen sneller vooruit komen omdat we kennis, netwerken, faciliteiten en risico’s met elkaar kunnen delen.”

Consortium

Het consortium bestaat uit bedrijven, overheden en kennispartijen: Rijkswaterstaat, de provincies Zuid Holland, Noord Brabant, Zeeland, Gelderland, de gemeente Bergen op Zoom, Dura Vermeer, H4A, NTP, Latexfalt, Roelofs Groep, Vertoro, Avantium, Praj, Boskalis, Universiteit van Utrecht, Wageningen Food & Biobased Research, TNO, Q8 Research en AKC. Programmaleider Joop Groen: “Partijen die alsnog willen aanhaken, nodig ik van harte uit om zich bij mij te melden. Voorwaarde voor deelname aan CHAPLIN is dat je iets kunt toevoegen aan onze samenwerking.”

Aanjager van CHAPLIN is Circular Biobased Delta, een Triple Helix organisatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief samenwerken om de kansen te grijpen die de biobased economie het unieke en groeiende ecosysteem in de Delta regio biedt.

De stichting heeft een coördinerende rol in dit netwerk en heeft als missie de transitie richting vergroenen en verdienen te versnellen. CHAPLIN is een van de flagshipprogramma’s die de stichting initieert. Biorizon en Sugerdelta zijn andere voorbeelden van projecten waarmee de stichting het bedrijfsleven inspireert en faciliteert. Circular Biobased Delta richt zich met name op de sectoren bouw/infra, verpakkingen en biobrandstof met als uiteindelijk doel over 10 jaar 10 megaton CO2 uitstoot te reduceren.

Beeld: Circular Biobased Delta