Lees verder
De Green Chemistry Campus gaat samen met partners Chemelot Institute for Science & Technology (InSciTe) en Brightlands Chemelot Campus het onderzoek naar bio-aromaten in Zuid-Nederland organiseren, afstemmen en opschalen. Het project, genaamd SCeLiO-4B, heeft een budget van € 11,3 mio en wordt gesubsidieerd vanuit Europese en provinciale bijdragen.
Bergen op Zoom

SCeLio-4B staat voor ‘Suikers, Cellulose en Lignine Opschaling naar BioBased Building Blocks’. De deelnemende partners werken daarin samen aan het inventariseren, ontwikkelen, testen en opschalen van innovatieve processen en (bij)producten op het gebied van bio-aromaten.

In het project wordt enerzijds gewerkt aan de omzetting van lignine in hoogwaardige producten zoals fenol, brandstof en -additieven, en anderzijds aan de conversie van suikers naar furanen, die als intermediair dienen voor (gefunctionaliseerde) bio-aromaten en andere groene bouwstenen. Aromaten, een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie, worden op dit moment voornamelijk gewonnen uit aardolie. De winning van aromaten uit plantaardig restmateriaal vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en het biedt een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

 

Procestechnologie

 

In SCeLiO-4B wordt niet alleen gekeken naar het hart van het proces, de chemische reactie, maar ook naar het scheidingsproces om procestechnologie te realiseren die de biobased ingrediënten kan leveren met de juiste productspecificaties. Hiertoe zijn drie deelgebieden te onderscheiden:

  1. Realiseren en uitbouwen van proeftuinen op de Brightlands Chemelot Campus en de Green Chemistry Campus met daarin alle infrastructuur en apparatuur die noodzakelijk is voor het faciliteren van onderzoek, opschaling en ontwikkeling op het gebied van biobased bouwstenen.
  2. Het verzorgen van onderwijs & training, business development, project management en communicatie.
  3. Het gezamenlijk uitvoeren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten waarmee valide systemen en processen kunnen worden gerealiseerd.

Drie vestigers betrokken

 

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom (onderdeel van de Biobased Delta) werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. Biobased aromaten vormen een belangrijke focus. Drie Campus vestigers maken onderdeel uit van het SCeLiO-4B project:

  • TNO verricht onder de vlag van Biorizon onderzoek naar bio-aromaten. Shared Research Center Biorizon is een initiatief van TNO, VITO en Green Chemistry Campus en heeft als doel om voor 2025 commerciële productie van bio-aromaten mogelijk te maken.
  • Nettenergy heeft de PyroFlash technologie ontwikkeld en bouwt daarmee mobiele pyrolyse installaties die simultaan biochar, bio-olie, houtazijn en houtgas produceren. Het bedrijf wil de productie van vloeibare producten verder opschalen.
  • Progression Industry ontwikkelt hoogwaardige biobrandstoffen en werkt aan marktintroductie.

Interregionale open innovatieomgeving

 

Dankzij de samenwerking van de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom en Brightlands Chemelot Campus in Geleen is het project regio-overschrijdend. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen worden hierin via de proeftuinen, met elkaar verbonden. Deze samenwerking tussen de twee Centers for Open Chemical Innovation is uniek in Nederland en biedt ondernemers de ruimte om zich verder te ontplooien en de stap te maken van laboratorium tot pilot plant schaal.

Het SceLiO-4B project heeft een budget van € 11,3 miljoen. Het project kan rekenen op steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de rijksoverheid en de provincies Noord-Brabant en Limburg, die via het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid) € 4,5 miljoen ter beschikking hebben gesteld.

 

Zie ook: