Lees verder
De Energy Transition Unit van TNO (voorheen ECN) voegt zich bij Shared Research Center Biorizon op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, een incubator voor opschaling van duurzame materialen en chemicaliën voor de bouw- en verpakkingsindustrie.
Redactie / Bergen op Zoom

Op de Campus gaat TNO werken aan bio-aromaten die kunnen worden toegepast in bitumen, rubber, scheepsbrandstoffen en harsen. Nu worden alle 3 de horizonten (onderzoekslijnen) van Biorizon vertegenwoordigd op de Campus, die ook fungeert als het hoofdkantoor van Biorizon. Dit versterkt zowel Biorizon als de biobased economy in de regio verder.

Bio-aromatica

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, co-creëert technologieën voor de productie van bio-aromaten op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom sinds 2013. Samen met industriële partners creëert en ontwikkelt Biorizon innovatieve chemische processen voor de productie van hernieuwbare aromaten uit rest biomassa.

TNO’s Energy Transition Unit (voormalig ECN) is verantwoordelijk voor Biorizons Thermochemical Conversion of Biomass to Bio-Aromatics Horizon. Uitgaande van lignine of lignine-rijke grondstoffen, is het overkoepelende doel om het materiaal thermisch te depolymeriseren via pyrolyse en de pyrolyse-dampen terug te winnen in een beperkt aantal fracties die kunnen worden ingezet als biobased additieven voor toepassingen zoals bitumen, rubber, scheepsbrandstoffen, harsen en als grondstof voor het extraheren van hoogwaardige bio-aromaten.

Expertise gezocht

Biorizon wil industriële, overheids- en academische partners die geïnteresseerd zijn in producten en toepassingen actief betrekken. De Energy Transition Unit van TNO is momenteel op zoek naar expertise op het gebied van karakterisering, scheiding en opwaardering van specifieke pyrolysefracties. Deze expertise is nodig om een ​​bestaand consortium verder te versterken dat wil werken aan de valorisatie van een belangrijk Nederlands agrovoedingsresidu via de PYRENA-PYPO technologie.

Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren of als u andere onderwerpen wilt bespreken met betrekking tot de thermochemische conversie van biomassa naar bio-aromaten, neem dan contact op met Biorefinery & Upscaling Consultant Biomass & Energy Efficiency Sergio Rios.

Beeld: Green Chemistry Campus