Lees verder
Met de opening van het 'agrobased' Tiny House in Emmen is het project ‘Biobased Woningbouw’ afgerond, dat werd gefinancierd met een INTERREG-subsidie vanuit de Eems-Dollard Regio (EDR).
Redactie / Emmen

Het project was bedoeld om praktische kennis op te doen over het grootschalig industrieel produceren en toepassen van nieuwe biocomposieten in bijvoorbeeld constructieve profielen, bouwplaten en sandwichpanelen. Het Tiny House is de kroon op het werk, als testlocatie en showcase. Maar bovendien ook als aftrap naar vervolgprojecten waarin de concepten voor biobased woningbouw verder worden ontwikkeld en marktrijp zullen worden gemaakt.

Het Tiny House is onder leiding van innovatiecentrum Green PAC gerealiseerd door een tiental producenten van biobased bouwmaterialen in Nederland en Duitsland, kennisinstellingen aan beide zijden van de grens en de studenten van NHL Stenden Hogeschool, Hondsrugcollege en Drenthe College.

Duurzaamheid en klimaatbescherming

Het project Biobased Woningbouw maakte deel uit van het overkoepelende EDR-programma ‘Bio-economie in de non-foodsector’. In totaal werd € 7,7 miljoen geïnvesteerd in verschillende kleine en grotere projecten waarin biobased materialen werden ontwikkeld die bijdragen aan een duurzame economie en klimaatbescherming. Ongeveer 70 bedrijven en kennisinstellingen waren hierbij betrokken. Het werd ondersteund in het kader van het ‘INTERREG VA-programma Deutschland-Nederland’ met fondsen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en werd medegefinancierd door het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, de provincies Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant en Overijssel, en de Duitse deelstaat Nedersaksen.

Lees er alles over in Agro&Chemie