Lees verder
Wat is er beter om ervaring op te doen met biobased bouwmaterialen, dan er een huis mee te bouwen? Studenten van NHL Stenden Hogeschool, Hondsrugcollege en Drenthe College gingen er begin dit jaar mee aan de slag in Emmen. Het resultaat: een biobased Tiny House dat op 20 september 2019 officieel is geopend.

Het Tiny House is geprefabriceerd en opgebouwd uit demo-materialen die volledig nieuw zijn voor de bouw. Dat was mogelijk dankzij de samenwerking met een tiental producenten van biobased bouwmaterialen onder de leiding van innovatiecentrum GreenPAC, een samenwerking tussen NHL Stenden en Windesheim. Het doel: drempels overwinnen die nu nog in de bouw bestaan voor het grootschalig industrieel toepassen van biocomposieten. Zo zijn er nog nauwelijks concrete bouwproducten en showcases met biocomposieten. Ook is er onder aannemers nog weinig kennis van productieprocessen en maltechnieken voor hoogwaardige biocomposiet bouwprofielen, bouwplaten en sandwichpanelen.

Biobased woningbouw

De bouw van biobased Tiny House is een eerste praktische stap om daar verandering in te brengen. Tegelijkertijd vormt het ook de afronding van het project ‘Biobased Woningbouw’, dat werd gefinancierd met een INTERREG-subsidie vanuit de Eems-Dollard Regio (EDR).

Dit project heeft volgens de initiatiefnemers bijgedragen aan het bewuster omgaan met grondstoffen en halffabricaten die gebruikt worden in de woningbouw. Diverse biobased bouwmaterialen zijn ook speciaal voor het Tiny House ontwikkeld of aangepast. Zo zijn er biobased profielen en sandwichpanelen toegepast op basis van jutevezels. In de sandwichpanelen is verder gebruik gemaakt van bio-PUR, bio-epoxy en een thermohardende biopolymeer in combinatie met jute, hennep of zelfs papier. Dat laatste materiaal is geïmpregneerd met een harsoplossing en samengeperst in een mal om er kozijnen van te maken.

Het Tiny House laat zien wat er mogelijk is met biobased materialen. De verwachting is dat dit zal bijdragen aan de transitie naar het gebruik van hernieuwbare grondstoffen en een meer CO2-neutrale realisatie van woningen.

Centrale plek

Het is de bedoeling dat het Tiny House nu een centrale plek wordt voor diverse manifestaties. De scholen kunnen het gebruiken als voorbeeld van innovatieve onderwijsvormen, de Gemeente Emmen en de provincie Drenthe om te demonstreren dat zij een ‘groen hart’ hebben. Materiaalleveranciers kunnen de locatie gebruiken om klanten uit te nodigen en producten te tonen. Ook in de toekomst blijft het huisje in gebruik als plek om toekomstige innovaties, materialen of halffabricaten te testen en te demonstreren.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met de Provincie Drenthe, part of Chemport Europe

Part of Chemport Europe

Binnen ons ecosysteem werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen om groene chemie en circulaire projecten te realiseren. Deze ontwikkeling draagt bij aan de vergroening van de chemie in Noord Nederland.