Lees verder
Het event VNCI Behind the Scenes @Emmen startte op een stralende vrijdag 5 oktober. En dat was maar goed ook, want bezoekers mochten vanaf de poort van het Emmtec terrein met de fiets naar de polyester-upgrading plant van Cumapol, waar het ochtendprogramma plaatsvond en later naar het Drenthe College voor het middagdeel.
Pierre Gielen

De dag stond in het teken van Innovatie & Duurzaamheid, een thema waarin het Chemiecluster Emmen (onderdeel van Chemport Europe) voorop loopt, met het zwaartepunt bij de productie van biocomposieten, biobased polymeren en (chemische) recycling. ‘Emmen is een gemeente met veel chemische industrie. Daar schamen we ons niet voor, in tegendeel, het is onze kracht, zeker omdat deze innovatieve bedrijven veel werkgelegenheid gaan opleveren in de biobased economie’, zegt Bouke Arends, wethouder Duurzaamheid, Economie en Internationale Zaken van de Gemeente Emmen.

Ideale combinatie

Met de groene focus sluit Emmen goed aan bij de doelstellingen die de VNCI heeft geformuleerd in de Routekaart 2050. De chemische industrie wil niet als een van de grootste milieuvervuilers te boek staan, maar vooral als ‘solution provider’, als leverancier van oplossing voor vergroening van de wereld. Concreet betekent dit: naar 40% CO2-reductie in 2030 en naar 85% of meer in 2050.

Dat klinkt ambiteus. VNCI-Voorzitter Bernard Wientjes: ‘De chemie doet periodiek grote investeringen en of die precies passen binnen het tijdschema 2030, is de vraag. Maar ik ben nu drie maanden voorzitter van de Koninklijke VNCI en in die periode heb nog niet één lid gesproken dat niet overtuigd is van de verantwoordelijkheid die de chemie heeft om die doelstellingen te bereiken. Bedrijven denken na over echte innovaties, die nieuwe producten kunnen opleveren, die we kunnen exporteren. Dus Nederland als koploper in innovatie en tegelijkertijd als koploper in het klimaat, dat zou een ideale combinatie zijn.’

Innovatieklimaat

In Emmen heerst dan ook een sterk innovatieklimaat, wat nu al tot vele vindingen heeft geleid, van fietspaden en klapbruggen van biocomposiet, polyester zonder aardolie, biobased en circulaire kunststoffen voor de maakindustrie, innovatieve recyclingtechnieken voor tapijt en PET flessen tot nieuwe 3D-printtechnieken. De samenwerking in de keten en de uitwisseling tussen bedrijven onderling, maar ook tussen bedrijfsleven en onderwijs speelt daarin een grote rol. NHL Stenden (onderdeel van GreenPAC) en het Drenthe College (DC Tech) liggen pal naast het Chemiepark.

Colette Alma, directeur VNCI: ‘De dag is voor een deel besteed aan de innovatieve bedrijven in Emmen, maar ook een deel aan de scholen en de jonge generatie, die hier ook allerlei vernieuwingen inbrengt. Dat is een ontzettend goede combinatie.’ Dat beaamt ook Tjisse Stelpstra, gedeputeerde Energie van de Provincie Drenthe: ‘De bedrijven in Emmen leren van elkaar en hebben een goede aansluiting met het onderwijs. We praten er hier in het Noorden misschien wat minder over, maar wij zijn vooral aan het doen.’

Dat bleek tijdens het event onder meer tijdens de vele presentaties van bedrijven, samenwerkingsverbanden, opleidingen en studenten, maar vooral ook tijdens de bedrijfsbezoeken aan Morssinkhof, DSM, het Emmtec Lab, Senbis en Cumapol.

Behind the Scenes @Emmen