Lees verder
Ruwweg een jaar geleden lanceerde Biorizon-partner VITO de eerste en enige Europese pilot-lijn voor de productie van bioaromaten uit lignine: de LignoValue Pilot. Nu al wil VITO met het LigninPLUS-project het bestaande infrastructuurplatform uitbreiden tot een industrieel relevante schaal.
Redactie / Mol

In het kader van het EFRO LignoValue Pilot-project heeft VITO een pilot-lijn opgezet om technologieën te demonstreren voor het depolymeriseren van lignine in een continu proces (of het afbreken ervan in bruikbare stukjes). Dit maakt het mogelijk om proof-of-concepts te leveren voor verschillende processtappen. Inzichten die zijn opgedaan tijdens de ontwikkeling van het proces, de bouw, de inbedrijfstelling van de pilooteenheid en de ontwikkeling van de site hebben de behoefte aan verdere optimalisatie van deze infrastructuur aangetoond.

Binnen het LigninPLUS project wil VITO het bestaande pilootinfrastructuurplatform, opgebouwd rond LignoValue Pilot (EFRO Vlaanderen) en PILLAR II (Moonshot LSI), uitbreiden voor het demonstreren van innovatieve lignine processen op een industrieel relevante schaal om sneller innovaties te realiseren in de waardeketen van lignine naar bio-aromaten. Hiervoor vraagt VITO financiering aan bij EFRO, met cofinanciering van VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap).

Zie de website van VITO voor meer informatie.

Beeld: Stefan DeWickere/Biorizon