Lees verder
De Commissie heeft deze week haar beoordeling van de nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) van de EU-lidstaten gepubliceerd. De conclusie luidt dat de klimaatdoelen, evenals de doelen voor de energietransitie en de opslag van koolstof in bijvoorbeeld materialen niet worden gehaald. Als alle plannen voor de volle 100% worden uitgevoerd, blijft er op alle punten nog steeds een kloof over van enkele procenten die moet worden gedicht.
Redactie / Brussel

Ook valt de Europese Commissie op dat de lidstaten nauwelijks oog hebben voor de sociale, economische en financiële dimensies van hun plannen. Vooral energiearmoede krijgt weinig aandacht. Er zijn maatregelen nodig om te voorkomen dat kwetsbare burgers achterblijven in de verschillende transities, stelt de Commissie.

De deadline voor het inleveren van de definitieve plannen is 30 juni 2024. Op dit moment hebben 3 van de 28 Europese lidstaten hun voorlopige plannen te laat ingediend, waaronder België. Nog eens 3 hebben helemaal geen plannen ingediend.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie.

Beeld: symbiot/Shutterstock