Lees verder
De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben op 1 april 2021 hun gezamenlijke oproep geopend voor PPS-projecten die invulling geven aan de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Het beschikbare budget is ca. € 15 miljoen per jaar.
Redactie / Den Haag

De drie topsectoren werken in deze oproep samen om tot invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. Tevens wordt opgeroepen tot cross-over samenwerking met de Topsectoren Life Sciences & Health en Chemie.

Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. Het gaat dan om innovaties op bijvoorbeeld het terrein van voedselproductie, klimaatverandering, kringlooplandbouw en waterkwaliteit.

Er is circa € 15 miljoen beschikbaar vanuit de drie topsectoren, waarvan ongeveer € 10 miljoen is te besteden bij de organsaties voor toegepaste wetenschap: Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research. De projecten worden in 2022 uitgevoerd.

Bijeenkomsten

In een webinar op donderdag 15 april (16.00-17.00 uur) worden de spelregels rondom de PPS-oproep toegelicht. Ook vindt er een aantal matchmakingbijeenkomsten plaats om cross-over projecten tussen de verschillende topsectoren te stimuleren:

  • Op dinsdag 20 april van 13.30-15.00 uur met Topsector Life Sciences & Health;
  • Op dinsdag 22 april van 9.00 – 10.30 met Topsector Chemie.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar info@landbouwwatervoedsel.nl o.v.v. naam en organisatie.

Beeld: Jurga Jot/Shutterstock