Lees verder
De Circular Bio-Based Europe Joint Undertaking (CBE JU) heeft haar eerste oproep tot het indienen van projectvoorstellen gepubliceerd. In totaal is €120 miljoen beschikbaar voor het bevorderen van competitieve circulaire biobased industrieën in Europa, verdeeld over 12 onderwerpen. Alle belanghebbenden kunnen tot 22 september 2022, 17:00 uur Brusselse tijd een aanvraag indienen.
Redactie / Brussel

De 12 gefinancierde onderwerpen zijn:

 • Afvang en gebruik van biogene koolstof (CCU) voor circulaire biogebaseerde producten – €10 miljoen
 • coöperatieve bedrijfsmodellen voor de duurzame mobilisatie en valorisatie van landbouwresiduen, bijproducten en afval in plattelandsgebieden – €10 miljoen
 • kosteneffectieve productieroutes naar biogebaseerde alternatieven voor chemische bouwstenen op basis van fossiele brandstoffen – €12 miljoen
 • Co-processing van gemengde biogebaseerde afvalstromen – €12 miljoen
 • Maximale valorisatie van duurzaam gewonnen grondstoffen op biobasis in een bioraffinaderij die meerdere producten voortbrengt, geen afval produceert en geen vervuiling veroorzaakt – €14 miljoen
 • Alternatieve bronnen voor voedings- en/of voederingrediënten met hoge toegevoegde waarde – €14 miljoen
 • Hoogwaardige biogebaseerde polymeren voor markttoepassingen met strenge eisen – €9 miljoen
 • Coatings, barrières, bindmiddelen en kleefstoffen op biobasis – €9 miljoen
 • Circulaire materialen op biobasis ter verbetering van de circulariteit van complexe structuren – €9 miljoen
 • Eiwitten uit alternatieve en onconventionele bronnen – €9 miljoen
 • Duurzame vezels als grondstof voor bioraffinaderijen – €9 miljoen
 • Ontwikkeling en validering van monitoringsystemen voor milieuduurzaamheid en circulariteit: verzameling van beste praktijken en benchmarks – €3 miljoen

CBE JU financiert drie soorten acties:

 • Onderzoeks- en innovatieacties (RIA’s) zullen nieuwe kennis opleveren of de haalbaarheid onderzoeken van een nieuwe of verbeterde technologie, product, proces, dienst of oplossing.
 • Innovatieacties (IA’s) zullen activiteiten opschalen van prototype tot productvalidatie en markttoepassing. In het kader van Flagships zal de eerste productie-installatie op industriële en commerciële schaal op de Europese markt worden gebracht.
 • Coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA’s) zullen onder meer de gemeenschappen van belanghebbenden structureren, technologische visies en outreach ondersteunen, en onderzoeksresultaten verspreiden en exploiteren.

De begroting van de CBE JU-oproep is afkomstig van Horizon Europe, het EU-financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. De oproep wordt uiterlijk begin juli voor indiening opengesteld. Vanaf dat moment kunnen alle belanghebbenden in het ecosysteem van de biobased industrie (landbouwers, merkeigenaars, bedrijven, onderzoeksorganisaties en lokale overheden, om er maar enkele te noemen) een aanvraag indienen voor CBE JU financiering.

Zie de website van de CBE JU voor meer informatie.

Image: milias1987/Shutterstock