Lees verder
Kleinschalige groen gasinstallaties bij veehouderijen kunnen het stikstof- en klimaatprobleem binnen de energietransitie oplossen en bijdragen aan zowel de energie-onafhankelijkheid als de voedselzekerheid in Nederland. Dit kost slechts een fractie van de € 17 miljard die het Nederlands kabinet wil uittrekken om Nederlandse veehouders uit te kopen of te onteigenen.
Redactie / Enschede

Het consortium ReFerm presenteert vandaag (5 april 2022) een plan waarvoor niet meer dan 5% van het Nederlandse stikstofbudget nodig is: € 1 miljard om te investeren in toekomstbestendige technische aanpassingen bij 1.500 veehouderijen tot 2030. Daarmee kunnen zowel de stikstof- als de methaanuitstoot fors omlaag.

Lokale productie

De oplossing bestaat uit beschikbare en bewezen technologie: emissiearme stalvloeren, gecombineerd met het vergisten van rundermest in kleinschalige lokale installaties die 0,5 miljard kuub groen gas (aardgaskwaliteit) per jaar kunnen produceren en ammoniak uit vergiste mest omzetten naar mineralenconcentraten. Dat zijn vrijwel geurloze kunstmestvervangers die de stikstofuitstoot bij het bemesten ook nog eens significant verlagen.

Als 50% van de Nederlandse veehouders meedoet, wordt al 70% van de totaal gewenste stikstofreductie in Nederland behaald. Zelfs nog meer wanneer de technologie doelgericht bij boeren dichtbij Natura 2000-gebieden wordt gerealiseerd. Daarnaast kan deze technologie circa 107% van de CO2-reductiedoelstelling in de landbouw halen en circa 25% van de Nederlandse groen gas doelstelling voor 2030.

Consortium

Het ReFerm consortium is een initiatief van duurzaamheidsadviesbureau Ekwadraat uit Leeuwarden en de Host Group uit Enchede, een van de grootste leveranciers van bio-energietechnologie en actief in 7 landen.

Douwe Faber, CEO van Ekwadraat: “Onze aanpak biedt een werkbare en kosteneffectieve oplossing voor de stikstofproblematiek, ondersteunt de ontwikkeling van een klimaatneutrale landbouw, geeft een enorme impuls aan voedselzekerheid en duurzame energieproductie die als basiswaarden voor ons welzijn nodig zijn – nu meer dan ooit tevoren.”

“Wat ons betreft is het momentum daar: de techniek is marktrijp en we kunnen een grote bijdrage leveren aan de grote energie- en klimaatvraagstukken die op dit moment op tafel liggen”, zegt Sjaak Klein Gunnewiek van de HoSt Group.

Beeld: ReFerm