Lees verder
In Nederland wordt te weinig organische mest uitgereden. Akkers, gemeentelijke parken en achtertuinen houden vocht beter vast als ze meer bemest worden, met dierlijke mest of compost.
Redactie / Breda

Dat zegt Johan Raap, lector Biobased Energy bij Avans op de website van het CoeBBE. Lichte bodems, zoals zandgronden, zijn de laatste decennia zo uitgemergeld dat ze zelfs te weinig vocht vast als het wel regent.

‘Wat onze bodems nodig hebben, is organische stof’, stelt Raap. ‘Meer dan nu het geval is. Dat is goed voor het vochthoudend vermogen, en tevens voor een betere mineralenhuishouding en ook nog eens voor het bodemleven, de bodemecologie.’

Volgens Raap moet de mest wel eerst bewerkt worden, zodat er niet te veel ammoniak in het milieu komt. Ook compost van GFT, bermmaaisel, agro-bijproducten, restaurantafval, etc. is bruikbaar. Op deze manier wordt bovendien CO2 vastgelegd.

Voor het verbeteren is wel een lange adem nodig. Een toename van 2 procent organische stof in de bodem kost 20 jaar.