Artikelen

Bitumen dakbedekking
03:58

Bio-bitumen uit mest

Bitumen is onmisbaar in de wegenbouw en de bedekking van platte daken. Maar het materiaal heeft…

Pierre Gielen

Aanhangwagen Wood To Oil Nett Energy
05:01

Biochar: een dubbele plus

'Biochar kan een mooie business case worden omdat het economisch en ecologisch zin heeft. Het product…

Lucien Joppen

Tractor Ploeg Aarde
03:14

Kwestie van design en bedrijfsvoering

Mestvergisting (mono- of covergisting) is geen een-tweetje. Met de monovergister van Encon kan het anders. Het…

Lucien Joppen


Nieuws

Bekijk alles
Biogas fabriek
01:07

Integrale aanpak stikstofreductie en groen gas

Het stikstofprobleem oplossen én minder broeikasgas produceren? Dat kan, door dagontmesting, mestvergisting en stikstof strippen te…

Redactie / Den Haag

Ronald Verberne
00:46

Wegenbouwers en dakdekkers blij met biobitumen

Bitumen van goede kwaliteit wordt steeds schaarser, maar van dierlijke mest is een overschot. Wat zou…

Redactie / Eindhoven

Glastuinbouw
01:00

WUR zoekt partners voor PPS Circulaire Glastuinbouw 2030

Wageningen Universiteit & Research (WUR) zoekt partners die willen samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe oplossingen…

Redactie / Zoetermeer

Biogasfabriek op het platteland
01:57

Biogas steeds vaker opgewaardeerd naar biomethaan

Het aantal groen gasfabrieken in Europa groeit snel. Zowel bestaande als nieuwe anaerobe vergistingsinstallaties verschuiven hun…

Redactie / Brussel

dampende koeienmest
00:47

Meer dierlijke mest nodig tegen droge bodem

In Nederland wordt te weinig organische mest uitgereden. Akkers, gemeentelijke parken en achtertuinen houden vocht beter…

Redactie / Breda

Impressie bioraffinaderij Groenlo
00:00:51

Milieufederatie wil bioraffinaderij Groenlo tegenhouden

In Groenlo komt de tegenstand tegen duurzame technologie uit onverwachte hoek. Daar bindt de Gelderse Natuur…

Redactie / Groenlo