Lees verder
Het aantal groen gasfabrieken in Europa groeit snel. Zowel bestaande als nieuwe anaerobe vergistingsinstallaties verschuiven hun focus van elektriciteitsproductie uit biogas naar het opwaarderen van het biogas naar biomethaan, de hernieuwbare vervanger van aardgas.
Redactie / Brussel

In totaal zijn er in Europa 17.783 biogasinstallaties. Samen produceerden zij 65.179 GWh aan elektriciteit in 2017, zegt de EBA. Het aantal biomethaanfabrieken groeide de afgelopen jaren fors: van 187 in 2011 tot 540 in 2017. In 2018 koppelden drie Europese landen (België, Estland en Ierland) hun eerste biomethaanfabriek aan het nationale gasnet, waardoor er nu in totaal 18 groen gas producerende Europese landen zijn.

CV-ketel

Biomethaan is populair doordat het aardgas een op een kan vervangen, zonder dat de eindgebruiker daarvoor andere installaties nodig heeft. De bestaande CV ketel van de consument brandt er bijvoorbeeld prima op. Groen gas is daardoor efficiënter en beter betaalbaar dan de overstap naar een warmtepomp of elektrificatie, terwijl het net zo duurzaam is. Bovendien kan groen gas, in tegenstelling tot zonne- en windenergie, eenvoudig worden opgeslagen. Daardoor is het goed bruikbaar om fluctuaties in de energievraag te overbruggen.

Het Europees register voor hernieuwbare gassen (ERGaR) werkt inmiddels aan de implementatie van een Europees administratiesysteem dat grensoverschrijdende handel in groen gas mogelijk maakt en de biomethaansector naar verwachting nog meer zal stimuleren.

Effectieve valorisatie

De belangrijkste verwachte trend voor de biogas- en groen gassector in de komende jaren is een betere integratie binnen de circulaire economie van de EU zegt de EBA. Zo kan digestaat, het eindproduct van het vergistingsproces, worden gebruikt als organische meststof. Het biedt een alternatief voor de energie-intensieve productie van traditionele kunstmest. Het Europarlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hebben onlangs overeenstemming bereikt over de verordening mestproducten, die de markt voor organische meststoffen verder zal openbreken. CO2 dat overblijft na het opwaarderen van biogas naar biomethaan kan verder worden gebruikt als voedingsbron voor de nabijgelegen tuinbouw en worden aangeleverd via eenvoudige ondergrondse pijpleidingen. De EBA verwacht verder dat biogas en biomethaaninstallaties verbeterd zullen worden, waardoor ze minder overlast opleveren voor hun omgeving.

Een andere opkomende trend is de gecombineerde toepassing van warmtekrachtkoppeling (WKK) en biogasopwaardering in één centrale, om aan de lokale warmtevraag te voldoen. Warmte kan worden teruggewonnen voor industriële of andere warmtebehandelende activiteiten in de buurt van de biogasinstallatie. Het resterende biogas wordt opgewaardeerd en in het gasnet geïnjecteerd.