Lees verder
EU-landen importeren steeds vaker ‘belastingvrije elektriciteit’ uit offshore CO2-paradijzen, zoals Marokko, Oekraïne en Turkije. Deze landen vallen buiten het Europese emissiehandelssysteem ETS. Zij kunnen hierdoor goedkope stroom aanbieden, die grotendeels wordt opgewekt in kolencentrales.
Redactie / Londen

Dat meldt de non-profit denktank Sandbag in een deze week verschenen rapport met de veelzeggende titel ‘The path of least resistance’ (de weg van de minste weerstand). Sandbag constateert dat er de laatste jaren steeds meer stroomnetten vanuit de EU zijn verbonden naar landen daarbuiten. Ook het aantal kolencentrales aan de buitengrenzen van de EU neemt toe. Hierdoor wordt de EU-emissiereductie ondermijnd en het verdere gebruik van steenkool in de buurlanden gestimuleerd.

700% groei

De cijfers spreken voor zich: ten opzichte van 2017 nam de hoeveelheid geïmporteerde stroom in 2019 toe met 700%, tot 21 terawattuur. De EU loopt hierdoor zo’n € 630 mln aan ETS-inkomsten mis. De vervuilende stroomproductie langs de EU-grenzen leidde vorig jaar bovendien tot een uitstoot van 26 miljoen ton CO₂; 11 miljoen ton méér dan wanneer diezelfde stroom in de modernere en schonere centrales binnen de EU zou zijn geproduceerd.

Het einde is volgens Sandbag nog niet in zicht. Zo wordt er nog steeds gewerkt aan nieuwe stroomverbindingen, vooral met Turkije, Egypte, Bosnië en Servië. Daar is volgens de onderzoekers de komende jaren voor 57 gigawatt aan nieuwe kolencentrales in aanbouw of gepland. Volgens de onderzoekers is de enige oplossing CO2-beprijzing toe te passen op geïmporteerde stroom. De Europese Commissie bestudeert het idee.

Beeld: Yavuz Sariyildiz