Lees verder
Door het wegvallen van subsidies voor bio-energie neemt de belangstelling voor aardgas- en zelfs dieselgestookte verwarmingsketels weer toe. Dat zegt de branche-organisatie NBKL in haar jaarverslag over 2019. De NKBL vertegenwoordigt leveranciers van bioketels en biobrandstoffen daarvoor (hout, houtpellets en pyrolyse-olie).
Redactie / Barneveld

Na twee jaar van flinke groei (+15% in zowel 2018 als 2019), kwam de markt voor bioketels eind vorig jaar tot een abrupte stop. Onder druk van de publieke discussie over de negatieve effecten van energie-opwekking uit biomassa werd de ISDE-subsidie voor pelletkachels en bioketels opgeheven. Bovendien daalde de SDE+ subsidie. Tegelijkertijd werden door de stikstofproblematiek geen nieuwe vergunningen meer verstrekt voor bio-energieprojecten.

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als gasgestookte cv-ketels, maar gebruiken daarvoor meestal snoei- en houtafval uit de regio. Daarnaast lopen er proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels.

Duurzaam en circulair

De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90%, terwijl de emissies zeer laag zijn. De uitstoot van een bioketel is doorgaans niet eens de helft van de uitstoot van een elektrische auto.

In 2019 werden met name in de glastuinbouw en de landbouw, bij de stadsverwarming en in woningen meer bioketels in bedrijf gesteld. Bij een tuinder in Sirjansland is een bioketel in bedrijf genomen die zelfs de CO2 uit rookgassen haalt en hergebruikt in de kas. Daardoor er voor het eerst sprake van een negatieve CO2-uitstoot. De NBKL ziet bioketels dan ook als een van de weinige werkelijk duurzame, circulaire branches, naast kringloopbedrijven en biologische landbouwbedrijven.

Overigens is er in Nederland nog steeds een overschot aan duurzame vaste biomassa, wat leidt tot de export van grote hoeveelheden houtsnippers. De productie van houtchips en vers resthout, afkomstig uit milieuparken, openbaar groen en (timmer)fabrieken, blijft stijgen en is tussen 2013 en 2018 bijna verdubbeld, van 6 PJ naar 11 PJ.