Lees verder
Het Noordzeegebied verandert ingrijpend en dat levert kansen op voor duurzaam ondernemen. Dat blijkt onder meer uit het lopende Interreg North Sea Region project Periscope (periscoop).
Redactie / Groningen

In het zicht springende veranderingen zijn bijvoorbeeld de toenemende productie van offshore windenergie en tegelijk de afnemende gas- en olieproductie. Het biedt ondernemers mogelijkheden om nieuwe, innovatieve wegen te vinden om geld te verdien in de blauwe economie.

Met deze term wordt onder meer gedoeld op mariene hulpbronnen, technologisch geavanceerde industrieën, belangrijke havengebieden en offshore-activiteiten in en rond de Noordzee. Periscope wil nieuwe mogelijkheden tot ondernemen ontdekken en de blauwe economie wereldwijd prominent op de kaart zetten.

Burger aan het roer

De bijdrage van de Hanzehogeschool ligt vooral in het naar boven halen (ontdekken) van nieuwe mogelijkheden om te ondernemen. Daarbij staan de burgers aan het roer, vanaf het genereren van ideeën tot en met het formuleren en uitvoeren van nieuwe businessmodellen. De door de Hanzehogeschool hiervoor ontwikkelde methodiek kreeg de naam BuBo, ofwel: ‘Bottom Up Business Opportunities’. BuBo sluit aan bij het beleid van de Hanzehogeschool en haar nieuwe Purposeful MBA, die in ontwikkeling is. Uitgangspunt is dat niet alleen een economische transitie nodig is om tot duurzame ideeën en duurzaam ondernemen te komen, maar ook een waardentransitie.

De economische transitie wordt getriggerd door de afname van grondstofvoorraden en de toenemende klimaatverandering. Met circulair ondernemen wordt de waarde van grondstoffen, onderdelen en producten zo hoog mogelijk gehouden na gebruik en wordt zo min mogelijk weggegooid. Ook wordt binnen het circulair ondernemen zo veel mogelijk gebruikgemaakt van biobased grondstoffen en hernieuwbare energiebronnen, die een kleine ecologische voetafdruk hebben.

Geld verdienen staat echter niet alleen centraal in de blauwe economie. Het simultaan creëren van sociale en ecologische waarden is net zo belangrijk. Dat lukt volgens de Hanzehogeschool alleen als geïnteresseerde burgers volledig deelnemen aan het proces, van idee tot en met nieuw businessmodel, waarbij de Sustainable Development Goals van de VN leidend zijn.

Partners

Behalve de Hanzehogeschool zijn het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en de organisaties Maritiem Land en Netherlands Maritime Technology uit Zuid-Holland partners in het project. Daarmee is Nederland het sterkst vertegenwoordigd binnen Periscope. Andere partners zijn Sorlandets Europakontor uit Noorwegen (penvoerder), Global Centre of Excellence (NODE) uit Noorwegen, Aarhus Universiteit uit Denemarken, Business Region Goteburg en Research Institutes (RISE) uit Zweden, het European Marine Energy Centre uit Schotland en het Centre of Maritime Technologies uit Duitsland.