Lees verder
Er is meer subsidie voor bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen. Bioketels vormen een duurzaam alternatief waar waar warmtenetten en –pompen niet passen.
Redactie / Utrecht

Dat stelt CE-Delft in een onderzoeksrapport. Theo de Groot, vice-voorzitter van de de vereniging voor bioketelleveranciers, zal dit rapport vandaag (2 juli) overhandigen aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat.

In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Dit zijn zo’n 600.000 gebouwen, oftewel grofweg alle huishoudens in de provincie Utrecht. Bioketels zijn vooral nuttig op plekken waar warmtenetten en warmtepompen niet mogelijk of te duur zijn.

Betaalbaar

De studie van CE Delft laat zien dat bioketels op veel plekken maatschappelijk het best betaalbaar zijn. Echter, voor het individuele huishouden of midden- en kleinbedrijf is nog wel subsidie nodig om bioketels even betaalbaar te maken als gasgestookte cv-ketels. “Het Klimaatakkoord zegt jaarlijks 100 miljoen euro toe aan zogenaamde ISDE-subsidie voor zonneboilers, warmtepompen, bioketels en alle andere oplossingen. Volgens CE Delft zou echter alleen al voor bioketels tot 45 miljoen euro per jaar nodig zijn als we alle potentieel benutten. Het zou toch zonde zijn als mensen niet van het gas af kunnen omdat de subsidiepot op is?” zegt Eppo Bolhuis, voorzitter van de vereniging voor bioketelleveranciers NBKL.

Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels. Deze brandstof komt vaak uit de regio. Het Klimaatakkoord stelt ook dat hier nog veel onbenut potentieel ligt. De nieuwste generatie bioketels kent rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en heeft een zeer lage uitstoot van fijnstof. Bioketels gaan bovendien wel tot twee keer zo lang mee als cv-ketels.