Lees verder
Eén moderne bioketelinstallatie die duizenden woningen verwarmt, heeft dezelfde impact op de fijnstofconcentratie in de directe omgeving als één conventionele houtkachel die af en toe wordt gestookt.
Redactie / Den Haag

Daarom zijn ketels die met houtpellets worden gestookt, veel schoner dan tot nu werd gedacht. Dit blijkt uit het Kennisdocument ‘Houtstook in Nederland’, gemaakt door de onderzoeksbureaus Procede Biomass en Buro Blauw, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De studie werd begeleid door een brede commissie met daarin vertegenwoordigers van milieuorganisaties, GGD’s en Astmafonds, de industrie, en overheid.

De Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers (NBKL) is dan ook boos op de overheid, die de subsidiëring van bioketels wil gaan korten in de najaarsronde van de SDE+. Volgens de vereniging worden daarin appels met peren vergeleken, want er zijn grote verschillen tussen kachels, ketels en open haarden die op hout worden gestookt. Zowel het energetisch rendement, de uitstoot als de gezondheidseffecten lopen ver uit elkaar.

Het verschil in rendement tussen een open haard en een moderne bioketel is veelzeggend; hetzelfde houtblok levert in een bioketel honderden keren minder fijnstof op. Het NBKL stelt dat kwalitatief hoogwaardige biomassaketels met een hoog rendement (> 90%) een aanwinst zijn voor een duurzame biobased toekomst, en een direct alternatief voor ketels op fossiele brandstoffen.