Lees verder
Het stikstofprobleem oplossen én minder broeikasgas produceren? Dat kan, door dagontmesting, mestvergisting en stikstof strippen te combineren.
Redactie / Den Haag

Het resultaat: minder broeikasgas- en ammoniakemissies uit de landbouw en de productie van groen gas. Ofwel aardgas, maar dan zonder de oorlogskas van Poetin te spekken of Groningers op te zadelen met aardbevingen.

Het Platform Groen Gas en het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding hebben het onderzocht en het kan: het is goed mogelijk om zowel de stikstofreductie, de broeikasgassenreductie als de groen gas-ambitie te realiseren.

Een van de meest kansrijke methodes is die van de combinatie van een brongericht stalsysteem met dagontmesting (liefst nog vaker) en mestverwerking via vergisting en het strippen van ammoniak. De emissies uit mest van methaan en ammoniak worden dan omgezet in de waardevolle producten groen gas (=methaan) en een ammoniummeststof. Hiermee worden de emissies van ammoniak en broeikasgassen (zowel methaan als lachgas) tijdens opslag en bij het bemesten op het land zeer sterk gereduceerd.

Bijkomend voordeel: de mest stinkt minder. De stikstof is een vorm die minder vluchtig is en sneller en beter opneembaar is voor de gewassen. Per saldo is zo ook minder kunstmest nodig. Bovendien wordt met het geproduceerde groene gas fossiel aardgas vervangen en daarmee bijdrage geleverd aan het reduceren van de fossiele CO2 uitstoot.

Download het position paper Kansen voor integrale aanpak stikstofreductie en groen gas.

Beeld: Terelyuk/Shutterstock