Lees verder
Het koolstofgehalte in Nederlandse agrarische bodems loopt terug. Dat brengt de circulaire economie in gevaar, waarbij de bodem groene, hernieuwbare grondstoffen levert voor biobased producten.
Wageningen

Dat zei prof. Lijbert Brussaard, hoogleraar Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit, deze week in zijn afscheidsrede aan Wageningen UR. ‘Het gehalte organische stof op de Nederlandse bodems lijkt stabiel, maar schijn bedriegt’, zegt de bodembioloog. ‘Het tekort aan organische stof wordt gemaskeerd door het mestoverschot dat we al jaren hebben.’

Reststoffen terugvoeren


Het dalend gehalte aan organische stof in de bodem zal zich volgens Brussaard binnenkort in Nederland openbaren. ‘Zeker wanneer de klimaatverandering doorzet, omdat bij hogere temperaturen meer plantenresten en bodemorganische stof wordt afgebroken, waarbij CO2 vrijkomt.’

De Wageningse hoogleraar waarschuwt dat het productievermogen van de bodem gehandhaafd moet blijven, door al in de keten rekening te houden met de hoeveelheid én kwaliteit van reststoffen die teruggevoerd moeten worden aan de landbouwgrond. ‘Anders mist de biobased economy de boot van de circulaire economie.’

Met een verhoging van het koolstofgehalte in de bodem van slechts 4 promille per jaar wereldwijd is bovendien het broeikaseffect terug te dringen. Dit geeft het potentieel van goed bodembeheer aan. Volgens  prof. Brussaard ligt het dus voor de hand dat overheid en industrie de agrarische wereld steunen bij het verhogen van het organische stofgehalte van de bodem en dit onderdeel te maken van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU.