Lees verder
Voor een gezonde biobased & circulaire economie is het van groot belang om de voorraadkast van de bodem op peil te houden. De bodem is namelijk de groeiplaats voor biomassa. Wageningen University & Research (WUR) doet daarom gericht onderzoek naar verschillende aspecten van de bodem.
Wageningen

Het onderzoek van de WUR richt zich op verschillende aspecten van de bodem. Denk daarbij aan nutriënten en organische stof slimmere teeltsystemen van een grotere diversiteit aan gewassen, uitgekiender begrazen door vee en mest als voedingsstof.

Fossiele standplaats

Volgens de onderzoekers begint de hele biobased en circulaire economie met de bodem. Dit omdat daar de biomassa zit, die als basis dient voor een post-fossiele economie. Het is daarom cruciaal om de bodem ‘in shape’ te houden. Bodemspecialist van Wageningen Environmental Research Peter Kuikman herkent het beeld en gaat nog wat verder. ‘De bodem is eigenlijk een eindige, fossiele standplaats, die nutriënten stof levert voor plantengroei. Maar als je niets doet, is het op een gegeven moment op’, zegt de bodemspecialist . En dat geldt ook voor fysische aspecten, zoals de sponswerking en het watervasthoudend vermogen. ‘Je moet dus niet alleen inhoud van de voorraadkast peil houden, je moet ook de structuur ervan niet veronachtzamen. De kast poetsen en planken soppen.’