Lees verder
Het Bio-based Industries Consortium (BIC), Europa's toonaangevende branchevereniging die innovatie, circulariteit en duurzaamheid centraal stelt in de Europese bio-economie, juicht de publicatie toe van het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de Europese Commissie.
Redactie / Brussel

“Het actieplan voor de circulaire economie toont de kernrol van de biobased sector bij de uitvoering van de EU-green deal”, zegt Dirk Carrez, uitvoerend directeur van BIC. “De biogebaseerde oplossingen die we bieden, maken de weg vrij voor een biobased samenleving die is gebouwd op de fundamenten van circulariteit en duurzaamheid en niet van eindige, fossiele bronnen.”

Pioniers

De biobased industrie, die al erkend is als pioniers in het leveren van duurzame en circulaire oplossingen, staat ​​klaar om de Europese Commissie te helpen bij het bereiken van de doelstellingen van het actieplan op verschillende beleidsterreinen.

Zo brengt de sector al actief alternatieve biogebaseerde en biologisch afbreekbare producten op de markt. De voorgestelde EU-strategie voor textiel biedt ook kansen voor Europa’s bloeiende biobased textielsector, die is gebaseerd op het gebruik van duurzaam geproduceerde biomaterialen zoals houtcellulose, biobased vezels en andere duurzame alternatieven.

Valorisatie

De sector houdt zich verder niet alleen bezig met het actief valoriseren van industriële zij- en reststromen, maar ook met het mogelijk maken van de valorisatie van bioafval, door het om te zetten in biobased producten en materialen.

De realisatie van het volgende publiek-private partnerschap voor de biogebaseerde industrieën – ‘Circulair Biobased Europe’ – en de effectieve uitvoering van de Europese bioeconomie-strategie zullen niettemin cruciaal zijn om de proactieve rol van de biobased industrie te waarborgen bij het bieden van deze duurzame, biogebaseerde oplossingen die het actieplan voor de circulaire economie van de EU écht circulair maken.