Lees verder
Deze week publiceerde CBE JU haar call voor projectvoorstellen voor 2024. In totaal zal 213 miljoen euro worden besteed aan het bevorderen van concurrerende circulaire biobased industrieën in Europa, verdeeld over 18 onderwerpen. Alle belanghebbenden in de circulaire biobased sector kunnen een aanvraag indienen vóór de deadline van 18 september 2024, 17.00 uur Brusselse tijd.
Redactie / Brussel

In 2024 zal CBE JU de opschaling van technologieën die leiden tot industriële toepassing blijven ondersteunen, om zo investeringen en het creëren van banen op regionaal en lokaal niveau te stimuleren, in overeenstemming met de doelstellingen van CBE JU:

 • Versnellen van het innovatieproces en de ontwikkeling van biobased innovatieve oplossingen
 • Versnellen van de marktintroductie van bestaande volwassen en innovatieve biobased oplossingen
 • Zorgen voor een hoog niveau van milieuprestaties van biobased industriële systemen.

Projectaanvragers zullen de uitvoering van deze doelstellingen ondersteunen via 18 onderwerpen met een totaal indicatief budget van 213 miljoen euro:

Innovatieacties – vlaggenschip (IA-vlaggenschip)

 • Biobased waardeketens voor de valorisatie van duurzame oliegewassen – €20 miljoen
 • Speciale biobased platformchemicaliën via kosteneffectieve, duurzame en hulpbronnenefficiënte omzetting van biomassa – €20 miljoen
 • biobased waardeketens voor de valorisatie van duurzame natuurlijke vezelgrondstoffen – €20 miljoen

Innovatieacties (IA)

 • Biobased materialen en producten voor in de bodem biologisch afbreekbare toepassingen – €15 miljoen
 • Duurzame microalgen als grondstof voor innovatieve toepassingen met toegevoegde waarde – €15 miljoen
 • Uitbreiding van de portefeuille van commercieel geproduceerde “Safe and Sustainable by Design” (SSbD) oplosmiddelen – €15 miljoen
 • Circulaire en SSbD biobased bouw- en constructiematerialen met functionele eigenschappen – €15 miljoen
 • Selectieve en duurzame (co)-productie van van lignine afgeleide aromaten – €15 miljoen
 • Innovatieve biobased lijmen en bindmiddelen voor circulaire producten die voldoen aan de eisen van de markt – €15 miljoen
 • Innovatieve omzetting van biogene gasvormige koolstof in biobased chemicaliën, ingrediënten en materialen – €15 miljoen

Onderzoeks- en innovatieacties (RIA)

 • Valorisatie van vervuild/verontreinigd hout uit industriële en post-consumer afvalstromen – €7 miljoen
 • Biotechnologische routes voor het verkrijgen van biobased chemicaliën/materialen ter vervanging van chemicaliën en materialen van dierlijke oorsprong – €7 miljoen
 • Duurzame, biobased alternatieven voor gewasbescherming – €10 miljoen
 • SSbD biobased coatingmaterialen voor toepassingen onder veeleisende en/of extreme omstandigheden – €7 miljoen
 • Innovatieve biobased ingrediënten voor levensmiddelen/diervoeders – €7 miljoen

Coördinatie- en ondersteuningsacties (CSA)

 • Nieuwe vormen van samenwerking in de landbouw- en de bosbouwsector – €4 miljoen
 • Mobiliseren van inclusieve participatie in biobased systemen en ondersteunen van de strategie voor verbreding van de CBE JU en het bijbehorende actieplan – €3 miljoen
 • Ondersteuning van de CBE JU Deployment Group primaire producenten – €3 miljoen

Lees meer op de website van de CBE JU.

Beeld: Piotr Krzeslak/Shutterstock