Lees verder
Gebruik van waterstof kan een zinvolle bijdrage leveren aan realisatie van aardgasvrije wijken in de bestaande bouw. Dat concludeert TNO in het rapport ‘Waterstof als optie voor een klimaatneutrale warmtevoorziening in de bestaande bouw’.
Redactie / Groningen

Het rapport biedt gemeenten, bewoners en andere betrokken partijen inzicht in de toepassingsmogelijkheden van waterstof, met aandacht voor zaken als veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid en de kosten die bij waterstof komen kijken. TNO schreef het rapport in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met financiële ondersteuning van RVO. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Expertise Centrum Warmte waren betrokken in een klankbordgroep.

Geringe aanpassingen

Volgens TNO kan het huidige aardgasnet in grote delen van de bestaande bouw voorlopig nog blijven liggen. Het kan zonder grote aanpassingen worden benut voor groen gas of waterstof als alternatief voor aardgas. Ook de aanpassingen in de woningen zijn beperkt: dat is een eerder een kwestie van enkele honderden dan van duizenden euro’s. Belangrijk pluspunt dat bij gebruik van 100% waterstof nooit het giftige koolmonoxide wordt gevormd. Ook is waterstof inzetbaar bij collectieve systemen, zoals stadsverwarmingsnetten. Daar kan het vooral dienen als brandstof in hulpwarmteketels die bijspringen op momenten van piekvraag.

TNO verwacht overigens geen grootschalige inzet van waterstof op korte termijn. Klimaatneutrale ‘groene’ waterstof is nog nauwelijks beschikbaar en is veel duurder dan aardgas. Een tussenstap kan zijn, waterstof tijdelijk te produceren met aardgas, waarbij de emissies al sterk worden verminderd door de afvang en opslag van CO2. Deze koolstofarme inzet van aardgas via waterstof is nu nog goedkoper en kan op relatief korte termijn op grote schaal worden geproduceerd.

Beeld: Shutterstock