Lees verder
Nederland produceerde in 2019 voor het eerst meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen dan uit steenkool. Dat meldt het CBS. Vooral het aandeel zonne-stroom steeg fors.
Redactie / Heerlen

De totale productie van elektriciteit steeg vorig jaar naar een recordhoogte van 121 miljard kWh. Dit is een toename van 6 procent ten opzichte van 2018. Tegelijkertijd daalde de invoer uit Duitsland. Het verbruik bleef nagenoeg gelijk. Er is een verschuiving zichtbaar van steenkool (17,4 miljard kWh) naar aardgas (71 miljard kWh) als grondstof voor elektriciteitsproductie.

Zowel een lage aardgasprijs als een hoge CO2-prijs droegen volgens het CBS bij aan deze ontwikkeling. Bij de productie van elektriciteit met aardgas wordt naar verhouding minder CO2 uitgestoten per geproduceerde hoeveelheid kWh elektriciteit dan bij elektriciteitsproductie met steenkool.

Meer stroom uit hernieuwbare bronnen

De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen nam toe van bijna 19 miljard kWh in 2018, naar bijna 22 miljard kWh in 2019. Hiermee was voor het eerst de productie van hernieuwbare elektriciteit groter dan de uit steenkool opgewekte hoeveelheid elektriciteit.

Vorig jaar is in Nederland 18 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan in 2018. Toen bedroeg de toename 11 procent. Vooral de elektriciteitsproductie uit zonne-energie nam in 2019 fors toe, met ruim 40 procent.

Windmolens hadden met 49 procent het grootste aandeel in de hernieuwbare energieproductie (6,9 miljard kWh), maar dit is gedaald ten opzichte van 2018, toen het 54 procent was. Net als in de twee voorgaande jaren groeide het windmolenpark in Nederland nauwelijks. De productie van elektriciteit uit windenergie steeg in 2019 met 7 procent, van 10,0 miljard kWh naar 10,7 miljard kWh. Per saldo nam de capaciteit van windmolens op land toe met 70 megawatt naar 3.500 megawatt. Op zee kwamen er geen molens bij en bleef de capaciteit staan op bijna 1.000 megawatt.

Forse groei zonnestroom

De productie van stroom met zonnepanelen nam toe, van 3,7 miljard kWh in 2018 naar 5,2 miljard kWh in 2019. Deze stijging houdt direct verband met de toename van de opgestelde capaciteit van zonnepanelen. Het totale vermogen van zonnepanelen is in 2019 met ongeveer 2.400 megawatt gegroeid, en wordt geraamd op 6.900 megawatt. Het grootste deel van deze toename (70 procent, ofwel 1 700 megawatt) is toe te schrijven aan nieuwe, grote installaties op daken van gebouwen, en op de grond.

Zonnestroom was in 2019 goed voor 24 procent (ca. 5 kWh) van de hernieuwbare stroomproductie, biomassa voor 26 procent.

Beeld: Shutterstock