Lees verder
De vraag naar kritieke metalen voor de productie van duurzame technologie zal explosief stijgen als landen zich aan het klimaatakkoord van Parijs willen houden, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA).
Redactie / Parijs

Voor de productie van bijvoorbeeld elektrische auto’s, windmolens en zonnepanelen zijn diverse mineralen onmisbaar, zoals nikkel, lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. Sommige van die stoffen zijn nu al zeldzaam, anderen worden onvoldoende gewonnen stelt het IEA. In haar zojuist verschenen ‘World Energy Outlook Special Report’ bracht het agentschap voor het eerst de vraag naar mineralen voor de energietransitie in kaart.

“De huidige gegevens tonen aan dat er een dreigende wanverhouding bestaat tussen de aangescherpte wereldwijde klimaatambities en de beschikbaarheid van kritieke mineralen die essentieel zijn om die ambities waar te maken”, zegt Fatih Birol, directeur van het IEA.

Vooral elektrische auto’s en accu’s zullen de vraag naar bepaalde grondstoffen explosief doen toenemen. Zo zijn er in 2040 minstens 30 keer zoveel lithium, nikkel en andere metalen nodig om het Parijse klimaatakkoord te kunnen halen. Ook voor magneten in windmolens en elektromotoren zijn mineralen en zeldzame aardmetalen onmisbaar.

Niet-hernieuwbare grondstoffen

Voor duurzame energietechnologie blijken vele malen méér niet-hernieuwbare grondstoffen nodig te zijn dan voor fossiele energieproductie. Zelfs kernenergie scoort beter. Vooral windenergie scoort in dit opzicht allesbehalve duurzaam: voor windmolenparken (op land en offshore) zijn per opgewekte MegaWatt 4 tot 6 keer zoveel mineralen nodig dan voor kolencentrales en zelfs 8 tot 12 keer meer zoveel dan voor gascentrales. Een groot deel daarvan bestaat uit zink, dat milieuschade veroorzaakt.

Ook zijn voor de productie van elektrische auto’s ongeveer 8 keer meer mineralen nodig dan voor een conventioneel voertuig. De elektrificatie van de industrie, mobiliteit en huishoudens zal er bovendien toe leiden dat de vraag naar koper en aluminium voor elektriciteitsnetwerken fors groeit, is de verwachting.

Vorige maand waarschuwde Egbert Dommerholt (lector aan de Hanzehogeschool Groningen) al in Agro&Chemie dat het Europese circulaire concept: economische groei én minder gebruik van grondstoffen, inherent tegenstrijdig is.

Zie ook:

Lees het volledige rapport op de website van het IEA.

Beeld bovenaan: dagbouw, kopermijn in Spanje (Denis Zhitnik/Shutterstock).