Lees verder
Het Bio-based Industries Consortium (BIC) staat klaar om de nieuwe industriële strategie voor Europa vooruit te helpen.
Redactie / Brussel

BIC kondigde dit aan in een reactie op de industriële strategie voor een wereldwijd concurrerend, groen en digitaal Europa, onlangs gepubliceerd door de Europese Commissie. Het benadrukte de vooruitgang die de biobased industrie al heeft gemaakt bij het verwezenlijken van de doelstellingen van deze strategie.

“De industriële strategie van de EU benadrukt niet alleen het belang van het samenkomen van de fysieke en digitale wereld, maar ook de biologische wereld, waarin de biogebaseerde industrieën opereren”, aldus Dirk Carrez, directeur van BIC. “De circulaire biogebaseerde samenleving, die een pioniersrol speelt via het publiek-private partnerschap met de EU, helpt deze traditionele scheidslijnen te overbruggen en creëert nieuwe industriële ecoysystemen die zijn gebouwd op innovatieve, sectoroverschrijdende waardeketens. Voor de biobased industrie betekent de nieuwe strategie een positieve stap voorwaarts in het versterken van de vooruitgang van onze sector bij het realiseren van deze nieuwe industriële dynamiek.”

Sleutelrol

In haar Industriestrategie stelt de Europese Commissie te streven naar een globaal concurrerende en toonaangevende industrie, waarin de transities naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap hand in hand gaan: “Alle industriële waardeketens, inclusief energie-intensieve sectoren, zullen een sleutelrol te spelen (…). Om competitiever te worden terwijl zij tegelijkertijd groener en circulairder wordt, heeft de industrie behoefte aan een veilige aanvoer van schone en betaalbare energie en grondstoffen. Meer investeringen in onderzoek, innovatie, uitrol en een up-to-date infrastructuur zullen helpen nieuwe productieprocessen te ontwikkelen en banen te creëren gedurende dat proces (…) EU-instellingen, lidstaten, regio’s, industrie en alle andere relevante spelers moeten samenwerken om sterke markten voor schone technologieën te creëren en ervoor te zorgen dat onze industrie wereldwijd koploper is.”

Beeld: Shutterstock