Lees verder
De provincie Limburg wil € 6 miljoen uittrekken als vervolgfinanciering voor het Brightlands Material Center op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen. De doelstelling dat het centrum in 2019 op eigen benen zou moeten staan, is niet gehaald. Het onderzoek leverde tot nu toe onvoldoende inkomsten uit spin-offs en patenten.
Redactie / Maastricht

Brightlands Material Center (BMC) is een onderzoeksinstelling waarin TNO samenwerkt met Chemelot Scientific Participations BV, waarvan provincie Limburg 100% aandeelhouder is. Het centrum richt zich op de verduurzaming van plastic materialen in drie programmalijnen: lightweight automotive, sustainable buildings en additive manufacturing. Volgens het nieuwe businessplan voor de periode 2020-2025 gaat BMC zich daarnaast richten op circular packaging. Het gaat hierbij specifiek om onderzoek naar het ontwerp van verpakkingen, zodat die eenvoudiger kunnen worden gerecycled én voldoen aan hoge productieeisen.

Belangrijke rol

De provincie onderkent dat BMC een belangrijke rol speelt in het onderzoeks-ecosysteem van de Brightlands Chemelot Campus. Het werkt intensief samen met andere onderzoeksinstituten op en buiten die campus, waaronder InSciTe en CHILL. Daarnaast zijn er sterke cross-overs met het Maastricht Science Program en AMIBM.

Bij de start in 2014 stak de provincie Limburg al € 15 miljoen in BMC. Daarvan nu € 12,6 miljoen geïnvesteerd in programma’s en projecten. TNO stak destijds € 10 miljoen in het centrum, waarvan de helft in cash en de rest in natura. Van het begin af aan was het uitgangspunt dat het instituut na 2019 zichzelf zou moeten bedruipen. Nu dat niet is gehaald, vraagt BMC om een vervolgfinanciering tot 2023 van € 6 miljoen. Dat is éénderde van de totale begroting tot die tijd. Het geld moet voor de ene helft uit de middelen voor Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt komen en voor de andere helft uit de middelen voor Duurzaamheid en Energie.

Elders aankloppen

De provincie wijst erop dat publieke financiering voor het BMC geen uitzondering is; het komt voor bij vele vergelijkbare onderzoeksinstituten. Er is echter geen sprake van een onuitputtelijke geldstroom. Na 2023 moet het instituut wel degelijk 100% zelfvoorzienend zijn, of voor financiering elders aankloppen, bijvoorbeeld bij de landelijke of de Europese overheid. Provinciale Staten van Limburg moeten zich nog over het voorstel uitspreken.