Lees verder
De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME wil dat in de corona noodpakketten meer aandacht komt voor het versterken van innovatiebudgetten.
Redactie / Den Haag

Innovatie en technologische vooruitgang zijn volgnens FME de enige manier om uit de crisis te komen. Ook het kabinet erkent in de eind oktober 2020 verschenen visie over de toekomst van de Nederlandse maakindustrie het enorme belang van de industrie. De R&D budgetten staan echter ernstig onder druk. Uit de COVID-19 enquêtes van FME blijkt keer op keer dat nog veel bedrijven dreigen te gaan bezuinigen op innovatie.

“Het is noodzakelijk dat de R&D budgetten nu worden verruimd”, zegt Ineke Dezentjé, voorzitter van FME. “Om ons toekomstig verdienvermogen te behouden is ruimschoots investeren in innovatie onontbeerlijk. Anders kunnen we onze maatschappelijke voorzieningen onmogelijk op peil houden. Welvaart en welzijn gaan hand-in-hand en beginnen bij een sterke industrie”.

Beeld: PopTika/Shutterstock