Nieuws

Pijpleidingen chemische industrie
01:55

Nederlandse chemische industrie staat onder druk

De Nederlandse chemieproductie zal in 2022 met ongeveer 4% dalen omdat de sector te lijden heeft…

Redactie / Amsterdam

Moderne industrie
00:43

FME: ‘Maak innovatie topprioriteit’

De ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME wil dat in de corona noodpakketten meer aandacht komt…

Redactie / Den Haag

Bomen Fabriek Rook CO2 Industrie
01:02

‘Klimaatplannen kabinet zetten investeringen industrie onder druk’

Nederland stoot in 2030 de helft minder broeikasgassen uit ten opzichte van 1990, stelt het Ministerie…

Redactie / Den Haag

Silo en schoorsteen
01:34

Zinloze CO2-taks verplaatst uitstoot naar vieze fabrieken in het buitenland

Politieke partijen stellen CO2-heffingen voor waarmee bedrijven en zelfs hele sectoren per direct technisch failliet zijn.…

Redactie / Den Haag

hand met schoorstenen boven letters tax
01:30

Traditionele chemie grootste verliezer van CO2-heffing

Een Nederlandse CO2-heffing is nadelig voor de concurrentiepositie van de chemische industrie in Nederland. Een Europese…

Redactie / Amsterdam

Dame met erlenmeyer met groene vloeistof
00:54

Innovatieve biobased chemie noodzakelijk voor concurrentie-positie

Met de omslag van fossiele energie en -materialen naar hernieuwbare grondstoffen en energie, verliest de chemische…

Redactie / Wageningen