Lees verder
De Nederlandse chemieproductie zal in 2022 met ongeveer 4% dalen omdat de sector te lijden heeft onder hoge energieprijzen en knelpunten bij de grondstoffenvoorziening. Dat meldt kredietverzekeraar Atradius in een vandaag (24 november) verschenen rapport.
Redactie / Amsterdam

Door concurrentie van overzeese concurrenten (met name uit de VS) die relatief lagere energiekosten hebben, is het voor Nederlandse en Europese chemieproducenten momenteel moeilijk om hun sterk gestegen energierekening door te berekenen aan eindgebruikers. Een toenemend aantal Nederlandse chemiebedrijven heeft de productie verminderd of zelfs tijdelijk stopgezet, omdat volledig operationeel zijn niet langer rendabel is.

De productieknelpunten hebben vooral een negatief effect op de productiecapaciteit van de rubber-, kunststof- en meubelindustrie, die sterk afhankelijk zijn van de tussenproducten van de chemische industrie. Atradius verwacht dat de productiekrimp in 2023 zal afnemen tot ongeveer 1%, omdat de bevoorradingsproblemen van grondstoffen zullen verminderen.

Faillissementen

De winstmarges stegen in 2021 dankzij een robuuste verkoop, maar beginnen sinds het tweede kwartaal van 2022 te dalen en zullen de komende maanden verder verslechteren. Na het zeer lage aantal betalingsachterstanden en faillissementen in 2021 en het eerste en derde kwartaal van 2022, verwacht Atradius in 2023 een aanzienlijke toename door de combinatie van hoge energieprijzen, een gebrek aan grondstoffen en hevige concurrentie uit het buitenland. Veel zal afhangen van de toekomstige ontwikkeling van de gasprijzen, met het neerwaartse risico van gasrantsoeneringsmaatregelen. Sinds 1 november krijgen Nederlandse kleine en middelgrote bedrijven waarvan de energiekosten ten minste 12,5% van de omzet bedragen een compensatie van maximaal €160.000 via de regeling compensatie energiekosten (TEK).

Atradius verwacht wel dat de faillissementsgolf van chemische bedrijven in 2023 veel lager zal uitvallen dan de stijging van 77% die voor alle Nederlandse bedrijven wordt verwacht. Vanaf een zeer laag niveau zal de stijging een terugkeer zijn naar het (normale) niveau van vóór de crisis.

Uitdagingen

De kredietrisicosituatie van de Nederlandse chemische industrie wordt momenteel als ‘redelijk’ beschouwd, gezien de sterke financiële positie van veel bedrijven, met name multinationals. De uitdagingen nemen echter toe. Als de hoge gasprijzen in Nederland langere tijd aanhouden, kunnen nieuwe investeringen in chemische productielocaties uitwijken naar markten waar energie goedkoper is. Bovendien zullen hogere investeringen om aan milieunormen te voldoen een uitdaging vormen, zowel door de strengere regelgeving als door de toenemende vraag van consumenten naar groenere producten.

Zie de website van Atradius voor meer informatie.

Beeld: nostal6ie/Shutterstock