Lees verder
Het Renewable Carbon Initiative (RCI) is zeer verheugd over de mededeling van de Europese Commissie over duurzame koolstofkringlopen en roept op tot de uitvoering van belangrijke maatregelen.
Redactie / Brussel

Het Renewable Carbon Initiative (RCI), een belangengroep van toonaangevende bedrijven en pioniers uit de chemische en materialensector, pleit vanaf de oprichting voor beleid dat de onmisbare noodzaak van koolstof in een breed scala van chemische en materialensectoren erkent. RCI beschouwt de mededeling over duurzame koolstofkringlopen van de Europese Commissie die is gepubliceerd in december 2021 als een mijlpaal in het Europese beleid, omdat daarin precies deze waarde van koolstof als grondstof en de onvermijdelijkheid ervan voor bepaalde sectoren worden erkend. Er worden de nodige maatregelen geschetst om in 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. Daaronder specifieke stappen en doelstellingen voor de verwerkende industrie.

Tot dusver is het klimaatbeleid gedurende vele decennia uitsluitend gericht geweest op ‘decarbonisatie.’ Hoewel dit een goede strategie is voor de energiesector, bestaan chemicaliën en materialen grotendeels uit koolstof. Daarom is ‘decarbonisatie’ onmogelijk. Om te voorkomen dat fossiele emissies bijdragen tot klimaatverandering is daarentegen ‘defossilisatie’ essentieel. Daarom moeten hernieuwbare koolstof en koolstofbeheer een leidend beginsel worden voor alle beleidsmaatregelen en doelstellingen. De transformatie van de bestaande chemische infrastructuur van fossiele naar hernieuwbare koolstof moet worden gestimuleerd, en de huidige biobrandstoffabrieken mogen niet verloren gaan met de dalende vraag naar vloeibare (transport)brandstoffen, maar moeten in plaats daarvan grondstoffenleveranciers worden voor de nieuwe chemische industrie.

Het volledige standpunt van RCI over de mededeling over duurzame koolstofkringlopen is nu online beschikbaar. Ga voor meer informatie naar de RCI-website.

Beeld: 3rdtimeluckystudio/Shutterstock