Lees verder
CBE JU heeft haar jaarlijkse werkprogramma voor 2023 gepubliceerd, inclusief informatie over de volgende oproep tot het indienen van projectvoorstellen. 215,5 Miljoen euro zal worden besteed aan de bevordering van een competitieve circulaire biobased industrie in Europa, verdeeld over 18 onderwerpen.
Redactie / Brussel

“Het partnerschap zal projecten financieren die circulariteit en duurzaamheid bevorderen”, verklaart uitvoerend directeur ad interim Nicoló Giacomuzzi-Moore van CBE JU. “Bijgevolg zal CBE JU aanzienlijk bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 en de weg banen naar klimaatneutraliteit tegen 2050. De gefinancierde projecten zullen circulaire en duurzame productie bevorderen in overeenstemming met de Europese Green Deal en tegelijkertijd de strategische autonomie van Europa vergroten.”

In 2023 zal CBE JU een oproep tot het indienen van projectvoorstellen publiceren voor 18 onderwerpen:

Innovatieacties – vlaggenschip:

 • Geoptimaliseerde en geïntegreerde waardeketens op basis van hout – 17 miljoen euro
 • Uitbreiding en/of aanpassing van bioraffinaderijen naar hoogwaardige biobased chemicaliën en tussenproducten – 17 miljoen euro
 • Biobased verpakkingsmaterialen met verbeterde eigenschappen: barrière, contact met levensmiddelen, vervormbaarheid, bedrukbaarheid, veiligheid, recyclebaarheid/circulariteit door design – 17 miljoen euro
 • Valorisatie van afval en residuen van aquatische biomassa – 10 miljoen euro

Innovatieacties:

 • Kleinschalige bioraffinage in plattelandsgebieden – 15 miljoen euro
 • Productie van veilige, duurzame en efficiënte meststoffen op biobasis om de gezondheid en de kwaliteit van de bodem te verbeteren – 15 miljoen euro
 • Verbetering van fermentatieprocessen (inclusief downstream purificatie) tot eindproducten op biobasis – 15 miljoen euro
 • Recycling van biobased kunststoffen met meer sortering en gerecycleerde inhoud (upcycling) – 15 miljoen euro
 • Ontwikkeling van schaalbare, veilige oppervlakteactieve stoffen op biobasis met een verbeterd duurzaamheidsprofiel – 15 miljoen euro
 • Selectieve, duurzame productieroutes naar biobased alternatieven voor chemische bouwstenen op fossiele basis – 15 miljoen euro
 • Sterk presterende, circulair ontworpen, biobased composieten – 15 miljoen euro

Onderzoeks- en innovatieacties:

 • Fytobeheer; bodembehandeling met industriële gewassen, gebruik van vervuilde en zoute grond voor de productie van industriële gewassen – 10 miljoen euro
 • Geoptimaliseerde waardeketens in de bosbouw voor hoogwaardige toepassingen en beter bosbeheer – 10 miljoen euro
 • Robuuste en geoptimaliseerde industriële biotech- en chemische/industriële biotechprocessen – 10 miljoen euro
 • Ontwikkeling van nieuwe, hoogwaardige biobased polymeren en copolymeren – 10 miljoen euro
 • Prenormatief onderzoek om normen te ontwikkelen voor de biologische afbreekbaarheid van biobased producten in gecontroleerde en open omgevingen – 5 miljoen euro

Coördinatie- en ondersteuningsacties:

 • EU-breed netwerk van pilot-installaties en testfaciliteiten, ter verbetering van de toegang van kleine en middelgrote bedrijven en starters tot schaalvergroting – 1,5 miljoen euro
 • Ondersteuning van de capaciteit van regio’s op het gebied van milieuduurzaamheidsbeoordeling voor de biobased sectoren – 3 miljoen euro

Raadpleeg het jaarlijkse werkprogramma 2023 voor de volledige tekst van de onderwerpen, voorwaarden en eisen.

De CBE JU Info Day 2023 is gepland op 20 april 2023 in Brussel, met ruime mogelijkheden om face-to-face te netwerken. De sessies zullen ook online worden gestreamd. De oproep tot het indienen van voorstellen wordt na het evenement geopend, en de deadline is gepland voor 20 september 2023.

Lees meer op de website van CBE JU.

Beeld: Werner Lerooy/Shutterstock