Lees verder
Het kabinet maakt in 2018 extra geld vrij voor de innovatiekracht van het MKB (€ 18 miljoen), het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (€ 15 miljoen) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (€ 42 miljoen).
Redactie / Den Haag

Dat maakte staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat 26 februari bekend in de Tweede Kamer. De komende maanden gaat het ministerie bovendien de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord. Een sterkere focus op de economische kansen van maatschappelijke thema’s is het centrale uitgangspunt.

Hogere budgetten

Het innovatieve MKB krijgt in 2018 € 18 miljoen euro extra. Zo verhoogt het ministerie het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) naar € 40 miljoen en is dit jaar € 70 miljoen beschikbaar voor Innovatiekrediet voor ondernemers. Meer dan 4.000 Nederlandse bedrijven maakten in de afgelopen vier jaar gebruik van de MIT en aan honderden bedrijven is een Innovatiekrediet verstrekt.

Het kabinet wil ook de publiek-private samenwerking (PPS) verder uitbouwen. Zowel het totale budget als de zogenoemde PPS-toeslag worden verhoogd. De overheid gaat 30% bijdragen aan bedrijfsinvesteringen in publiek onderzoek (dat was 25%). Ook wordt er € 42 miljoen extra verdeeld over de Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek: Deltares, Marin, NLR, TNO/ECN en Wageningen Research.