Lees verder
De miljoeneninvestering om de CO2-uitstoot terug te dringen die het kabinet in de miljoenennota heeft aangekondigd, is een goede stap op weg naar een Klimaatakkoord, stelt de Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).
Redactie / Den Haag

VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: ‘Het is een goede zaak dat het kabinet € 300 miljoen investeert in innovaties die bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Dit is een stap op weg naar een nieuw klimaatakkoord. Het extra geld dat het kabinet nu gaat investeren in innovatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het laten groeien en bloeien van de vele innovaties die nu al worden ontwikkeld in de chemische industrie. Het is belangrijk dat een substantieel bedrag ingezet gaat worden voor de industrie in ons land. De chemie kan met haar innovaties als geen ander bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van processen en producten die de uitstoot van broeikasgassen fors terugbrengen.’

Deze innovatie-impuls van het kabinet ziet de VNCI als een belangrijk stap op weg naar het nieuwe klimaatakkoord. Een akkoord waarmee overheid, wetenschap en bedrijfsleven samen werk maken van de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 te terug te brengen tot bijna nul.

‘Om deze transitie voor elkaar te krijgen moet de chemische industrie zich niet alleen richten op de korte termijn maar moet ze ook nu al volop inzetten op innovatie en de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050 maar nu nog niet rendabel zijn. Hierbij is het cruciaal om in de uitvoering samen te werken met de overheid en gezamenlijk te zorgen dat Nederland een aantrekkelijk land blijft om in te investeren. De op Prinsjesdag aangekondigde impuls is een goed vertrekpunt.’