Lees verder
'Het ontwerp-Klimaatakkoord kan voor een doorbraak zorgen als de politiek daadwerkelijk bereid is om de voorgestelde concrete maatregelen ook daadwerkelijk te nemen', zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, NVDE.
Redactie / Utrecht

Ook moet een doorrekening van het PBL laat zien dat de maatregelen voldoende zijn. Anders is er een ‘derde helft’ nodig om alsnog extra maatregelen af te spreken, vindt Van der Gaag. Het ontwerpakkoord moet leiden tot twee miljoen aardgasvrije huizen, twee miljoen elektrische auto’s en 70 procent elektriciteit van zon en wind in 2030; met een veel schonere industrie.

‘Wanneer dit ontwerpakkoord nog onvoldoende blijkt te zijn, kunnen we niet om de hete brij heen blijven draaien: dan zijn er snel extra maatregelen nodig, inclusief verdere beprijzing van CO2. De NVDE hoopt van harte dat de milieubeweging blijft deelnemen aan de klimaattafels om daar aan bij te dragen’, aldus Van der Gaag.

De NVDE streeft naar een akkoord dat de doelen overtuigend haalt, niet naar een ‘hakken-over-de-sloot’-akkoord. Dat kan uitstekend, maar vraagt om stevige aanpassingen van het beleid. Daar is durf en daadkracht voor nodig.