Lees verder
Biotechnologie droeg in 2018 € 38,5 miljard bij aan het Europese BBP. Inclusief overloopeffecten stijgt dat bedrag tot € 78,7 miljard, volgens de recente diepgaande studie van EuropaBio ‘Measuring the Economic Footprint of the Biotechnology Industry in Europe’.
Redactie / Brussel

De directe bijdrage komt neer op ongeveer 1,5% van de totale industriële bruto toegevoegde waarde in de beoordeelde landen, ondersteund door 223.000 directe en meer dan 900.000 banen aan indirecte werkgelegenheid.

In het onderzoek werd gekeken naar de economische impact van de biotechnologie-industrie binnen de (toenmalige) 28 Europese lidstaten, in termen van bruto toegevoegde waarde (GVA), werkgelegenheid en handel. Het werd uitgevoerd door het WifOR Institute – een onafhankelijk onderzoeksinstituut gespecialiseerd in impactanalyse – in samenwerking met de European Association of Bioindustries, EuropaBio. Directe, indirecte en geïnduceerde effecten die door de biotechnologie-industrie in de EU28 worden gegenereerd, worden gekwantificeerd in overeenstemming met het systeem van nationale rekeningen en met behulp van een multiregionaal input-outputmodel.

Economische kracht

Met het oog op de toekomstige economische ontwikkeling, blijft biotechnologie volwassen worden als economische kracht, met een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,1% in 2018, twee keer zo snel als de Europese informatie- en communicatiesector (2,0%) en de algehele economie (1,9%). het

Dit versterkt het belang ervan in alle sectoren, zowel als een technologie met economische kracht op zich, als ook als een transformerende kracht voor het toekomstige economische herstel en de groei van Europa. Biotechnologie presteerde in 2018 ook op het wereldtoneel voor Europa, met een handelsoverschot van € 22 miljard in hoogwaardige goederen, wat de innovatiekracht van Europa weerspiegelt.

Webinar

EuropaBio behandelt het rapport en de implicaties voor toekomstige economische prestaties voor biotechnologie in alle sectoren in een kosteloos toegankelijk webinar op 4 maart om 14:00 uur: ‘Measuring the Economic Footprint of the Biotechnology Industry in Europe: Landscape and Positions for Development’.

Zie de agenda voor meer informatie over dit webinar.

Afbeelding: Peshkova / Shutterstock