Lees verder
Biotechnologie is onmisbaar om de biodiversiteit te behouden en de overgang naar een duurzamer voedsel- en landbouwsysteem te versnellen. Dat stelt EuropaBio in een reactie op de strategieën 'Farm to Fork' en Biodiversiteit die de Europese Commissie publiceerde in het kader van de Europese Green Deal.
Redactie / Brussel

De Farm to Fork-strategie van de Commissie benadrukt dat “nieuwe innovatieve technieken, waaronder biotechnologie en de ontwikkeling van biobased producten, een rol kunnen spelen bij het vergroten van de duurzaamheid (…) en voordelen opleveren voor de samenleving als geheel.” Biotechnologie en biogebaseerde industrieën kunnen de biodiversiteit helpen behouden en de duurzaamheid van de landbouw verhogen, bijvoorbeeld door vervuiling te verminderen en duurzaam bodembeheer te verbeteren. Innovatieve oplossingen en praktijken hebben bijgedragen tot het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw en tegelijkertijd tot een hogere productiviteit, stelt EuropaBio.

“Door innovatie en technologie te omarmen en een oplossingsgerichte en op wetenschap gebaseerde benadering te volgen, kan Europa zowel haar ecologische voetafdruk verkleinen als de landbouwproductiviteit behouden of zelfs verbeteren”, zegt Agnes Borg, directeur industriële biotechnologie van EuropaBio. “Biotechnologie is een belangrijk onderdeel van het landbouw- en milieulandschap van morgen. Door te zorgen voor een wetenschappelijk onderbouwde, evenredige en voorspelbare regelgeving van biotechnologische innovatie, met inbegrip van nieuwe genetische technieken, kan de EU eraan bijdragen dat de beste instrumenten beschikbaar zijn om de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal te behalen.”

Beeld: Ruud Morijn/Shutterstock