Lees verder
In maart 2021 staat de Rijksoverheid stil bij de start van het nieuwe Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe, de opvolger van Horizon 2020.
Redactie / Den Haag

Tijdens een reeks online evenementen, georganiseerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, het nationaal contactpunt voor Horizon Europe) worden de mogelijkheden binnen dit grote financieringsprogramma gepresenteerd.

De serie evenementen begint met een kick-off evenement over het belang van Horizon Europe voor Nederland, waarin de nadruk vooral zal liggen op de beleidsmatige aspecten. Vervolgens zijn er 5 afzonderlijke thematische events, die meer in praktische zin ingaan op de financieringsmogelijkheden binnen het betreffende thema voor onderzoekers en ondernemers in Nederland.

Tijdens dit kick-off staan onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat stil bij het belang van het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie voor Nederland en Europa. Daarnaast vertellen Eveline Crone (vice-president van de European Research Council) en Lucas Janssen (CEO van CEAD) wat de impact van Europese financiering is geweest voor hun onderzoek of onderneming.

De voertaal tijdens de kick-off is Nederlands. De daarop volgende thematische events zijn in het Engels. Aanmelden kan via een online formulier. De deelname is gratis.

Zie de agenda voor meer informatie.

Beeld: Mopic/Shutterstock