Lees verder
Elektrificatietrajecten moeten in 2021 starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van CE Delft in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.
Redactie / Delft

Oplossingen als elektrificatie en groene waterstof spelen een grote rol bij het realiseren van de doelen van het Klimaatakkoord. Zo moet de elektrificatie in de industrie volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) moeten leiden tot 4,2 Mton CO2-reductie, pakweg een derde van de reductie-opgave van deze sector. Daarom hebben de NVDE, Netbeheer Nederland en Energie Nederland door CE Delft laten uitrekenen wanneer deze processen uiterlijk moeten beginnen om in 2030 operationeel te zijn. Daarbij is gekeken naar de planning, vergunningen, subsidies, financiering en constructie.

De conclusie van CE Delft: uitgaande van gemiddelden duurt de realisatie van ketens tussen de 6,5 en 16 jaar. ‘Dit betekent dat elektrificatietrajecten nu, maar uiterlijk binnen de komende 0,5 tot 2,5 jaar moeten starten om operationeel te zijn in 2030,’ aldus het onderzoek. Het komende kabinet zal er dus vaart mee moeten maken.

Vooruitdenken

“Parijs lijkt nog ver, maar voor je het weet is het 2030”, concluderen de NVDE, Energie Nederland en Netbeheer Nederland. “Er zijn voor de zomer beslissingen nodig aan de formatietafel. Het gaat om complexe en samenhangende investeringen die nu gecoördineerd in gang moeten worden gezet. Bovendien is het van belang om meteen verder vooruit te denken, voorbij 2030.”

Opvallend is dat netverzwaring voor veel soorten elektrificatie de snelheidsbepalende stap is. “Snelle ruimtelijke besluitvorming is daarom doorslaggevend om het net tijdig te kunnen aanpassen. Ook is het belangrijk om te kijken hoe vergunningsprocedures kunnen worden ingekort.”

Moeite

Nederland heeft vaak moeite om de afgesproken klimaat- en energiedoelen te halen. Dat komt mede doordat de doorlooptijden om investeringen te realiseren lang zijn. Het is daarom van belang om goed te anticiperen en vooral tijdig te starten. Alleen zo kan Nederland voorkomen dat het achter de feiten aanloopt en de kortademigheid uit de transitie halen.

Het rapport ‘Doorlooptijden investeringen elektrificatie; Inzicht in de tijdlijn van het Klimaatakkoord’ van CE Delft is te downloaden vanaf de website van de NVDE.

Beeld: Red_Shadow/Shutterstock