Lees verder
De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft 8 juli haar definitieve advies over biogrondstoffen gepresenteerd. Daarin staat dat biomassa vooral toekomst heeft als grondstof voor hoogwaardige chemie en materialen. Bio-energie blijft echter zeker tot 2030 ook nodig voor het halen van de klimaatdoelen en misschien wel langer.
Redactie / Den Haag

Een snelle afbouw van het gebruik van biomassa voor energie is pas mogelijk als er duurzame alternatieven zijn, stelt de SER. En die zijn er nog niet. Tegenstanders van bio-energie pleitten onlangs voor een terugkeer naar (Russisch) aardgas als transitiebrandstof. Voor het klimaat is dat echter geen duurzaam alternatief, want aardgas veroorzaakt drie tot tien keer zoveel broeikasgassen als biogrondstoffen, zo blijkt uit een recente studie van Royal HaskoningDHV.

Consequent beleid

De SER stelt wel dat de duurzaamheidseisen voor bioenergie moeten worden aangescherpt. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) pleit al enige tijd voor strengere normen voor lokale uitstoot. NVDE-directeur Olof van der Gaag: “Het vraagt forse extra inspanningen van de sector. Die heeft wel voldoende investeringszekerheid nodig om daarmee aan de slag te kunnen.”

Ook de SER benadrukt dat een helder, langjarig en consequent overheidsbeleid noodzakelijk is, zodat bedrijfsleven en onderzoek alternatieve energiebronnen en meer hoogwaardige toepassingen voor biogrondstoffen kunnen ontwikkelen.

Extra kosten accepteren

De NVDE ziet dan ook graag dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de mogelijkheden en kosten analyseert voor de versnelling van echte alternatieven, van energiebesparing tot geothermie, aquathermie, zonthermie en groene waterstof.

“Dat maakt duidelijk wat het betekent om het één af te bouwen en het ander op te bouwen. Er ligt dan een heldere keuze: doorgaan op de afgesproken weg – of nieuwe afspraken maken en de bijbehorende extra kosten accepteren”, aldus Van der Gaag. Ook ligt er een rol voor de politiek om de maatschappelijke discussies over die alternatieven tot een goed einde te brengen. “Discussievrije alternatieven bestaan er namelijk niet, op weg naar een CO2-vrije economie.”